Månadsarkiv: juli 2014

Hbtq – politik, fejk eller generationsklyfta?

27 juli, 2014.

 

Pridefestivalen och hbtq-rörelsen har blivit politiserad, kapad och används nu inte minst av vänstern/miljöpartiet/FI i Sverige.

Det är Pridefestival i Stockholm 28 juli-2 augusti. Festivalen hölls första gången 1998, och ansågs av många vara förargelseväckande och stå för en livsstil som inte är den normala (homo- och bisexuella, eller ”gay” som det även kallas). Festivalen är från början kommen ur kampen för gay-personers rätt att vara som de är födda, men har utvecklats till att vara en hbtq-festival. Den har genom åren attackerats av människor som anser att gay-rörelsen ska motarbetas.
Numera är Pride-festivalen och hbtq-rörelsen politiserad, kapad och använd av inte minst vänstern/Miljöpartiet/FI i Sverige.
Men vad är egentligen hbtq-rörelsen och Pridefestivalen numera?
Som alltid är det bra att definiera och förklara benämningar, så att alla vet vad vi talar om.

Homo-Bi-Trans-Queer: hbtq.
Homosexualitet är då en man enbart attraheras sexuellt av andra män, eller en kvinna enbart av kvinnor. Bisexualitet innebär att man eller kvinna attraheras sexuellt av båda könen.
Transsexualitet är när en person är född som/med ett kön, men upplever sig vara det motsatta könet. De vill byta kön.
Nu kommer det intressanta: queer är en teori som bland annat går ut på att kön är en social konstruktion, inte enbart en biologisk (vi ”tvingar” pojkar att vara pojkar, vi ”tvingar” flickor att vara flickor enligt en del queerteoretiker).

Queer och genuspedagogik hänger ihop och är flummigt precis som exempelvis filosofi, en del begrepp, normer och idéer är påhittade och inte verklighetsnära, queer vill skapa en verklighet i stället för att acceptera den rådande och av naturen utvecklade verkligheten.

Enligt queer- och genuspedagogiken föds vi inte med vissa preferenser, vi fostras och/eller påverkas till dem, precis som kommunismen anser människor vara ett tomt skal som kan fyllas med vad som helst, anser queerteoretiker detsamma.
Därför vill queer-och genusforskare i en del fall till och med förbjuda traditionella könstillhöriga färger, leksaker och ord. Queerteorin och genuspedagogiken är gränslös men samtidigt starkt gränssättande, de vill egentligen bestämma vad andra ska tycka och göra.

 

I en historisk återblick, för att se varifrån något kommer, se hur det utvecklats och till var det står i dag och vart det sannolikt är på väg, kan vi fastslå att sexualitet varit olika under människans hela existens, men för att människosläktet ska kunna fortplanta sig krävs en man och en kvinna.
Utan att ha några som helst belägg för att det är så, påstår jag att en normavvikande sexualitet (där normen är heterosexualitet) just därför ansetts vara onormal och därför genom mänsklighetens historia utsatts för trakasserier och förtryck.
Redan 1969 startade en protest- och frigörelse i USA som fick namnet Stonewell, av platsen där revolten mot gay-förtrycket började. I Sverige hölls den första gay-paraden i Örebro redan 1971, med krav på att homosexuella skulle få gifta sig. Först 1992 hölls i London den första Pride-paraden i Europa.
Naturligtvis borde de som är födda med homo- bi- eller transsexuella preferenser få ha dem i fred i sitt privatliv, alla har samma rättighet att vara som de är utan att förföljas. Stonewall-kravallerna 1969 och paraden i Örebro 1971 banade väg för något bra, de banade väg för ökad acceptans för att vi är födda olika. Likaså har Pridefestivalerna gjort nytta och banat väg för förståelse för de relativt få som har en mot naturen avvikande sexuell läggning, men hur långt ska det gå? Hur många gränser ska sprängas?

Naturens normala förlopp är att en man är en man och en kvinna är en kvinna, det kan aldrig ändras. För den sakens skull ska vi varken förfölja dem som är ”avvikande” eller framhålla dem, låt oss alla vara som vi är.
I årets Pride-festival finns några nyheter:

1. Barn är välkomna. Från 13 års ålder är de välkomna om de är i vuxens sällskap. Det luktar pedofili och utnyttjande av minderårig i årets festival. Det är olagligt. Att blanda nyfikna 13-åringar med sexuellt hungriga pedofiler är inte humanism, det är inte att respektera det gamla uttjatade människovärdet.

2. I år ska det enligt uppgift finnas plats för ”enskilda sexuella aktiviteter” i en skogsdunge. En del av dessa aktiviteter är av mindre trevlig art, urin och avföring sägs vara inblandat i dem.

Vad människor har för sexuella preferenser är deras ensak, men nu verkar det som att det ska det finnas en form av ”prova på”-område, där barn kan råka illa ut.
En del människor verkar vara indoktrinerade att tycka det är ”ballt” eller spännande med hbtq, ungefär som med kriminella motorcykelgäng: lite spännande, en aura av frihet, men farligt och mot gängse normer. Kan de gå i Pride-tåget känner de sig frigjorda och moderna, samtidigt våldtas kanske en 13-åring i en avspärrad skogsdunge. Personligen anser jag att människor har rätt att vara som de är, därför är bland annat RFSUs arbete berömvärt. Men att hbtq-rörelsen behöver manifestera och ibland till och med överdriva sina särarter eller åsikter, är jag inte lika förtjust i. Hbtq-rörelsen närmar sig en närmast religiös ställning (utan gud), och det gillar jag inte. Tycker vi annorlunda är vi ”inhumana” eller liknande.

 

Det talas ofta om människors rätt att vara lika, människors rätt att vara olika, människors lika värde och värdegrund, men få människor talar om att människor bör få vara som de är. Betecknande för totalitära rörelser är att man måste in i ledet, annars är man motståndare, debattutrymme för annat finns inte. Hbtq-rörelsen stigmatiserar dem som inte är odelat för hbtq-rörelsen och genustänkandet, precis som den politiska vänstern i Sverige eller djupt troende samfund gör, därför debatteras frågan sällan balanserat.
Ska vi acceptera pedofili, nekrofili och djursex med? Ska det manifesteras för dessa böjelser? Var går gränserna (för det är uppenbart att det finns fler gränser att passera).

Ur festivalens stadgar:
§ 1 Ändamål och organisation

”Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter. Föreningen är öppen för alla som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers liv.” (Queer är alltså omdefinierat till en konturlös ”jag gör vad jag vill sexuellt-massa).

Jag fick nyligen frågan om jag skulle vilja besöka Pridefestivalen. Svaret är: jag besöker ingen festival om inte festivalen intresserar mig på något plan. Pride-festivalen är egentligen bara en av många sommarfestivaler i Sverige. Jag anser att alla får vara som de vill, i sitt hem och privatliv. När det blir för mycket pådyvlande av åsikter eller ”politiskt korrekthet” gillar jag det inte. Så har Pride-festivalen blivit. Men värre är att hbtq och genuspedagogiken tagit över allt mer i vårt samhälle. Det tror jag är mycket olyckligt.

Låt barn vara barn. Låt pojkar vara pojkar. Låt flickor vara flickor. Hindra inte deras utveckling, men tvinga dem heller inte att utvecklas mot sin natur.

Pride har gjort sitt.

Socialdemokratin är död. Leve socialdemokratin!

sossar2-1440x564_c.jpg

 

20 juli, 2014.

 

Stefan Löfven är antingen aningslös eller feg. Det behövs en stark ledare som både pekar ut kursen och leder Socialdemokratiska arbetarpartiet och dess medlemmar mot målet. Löfven gör ingetdera, han vajar ängsligt från sida till sida i ett ängsligt parti som numera är knähundsparti åt Miljöpartiet och islam (och i viss mån Feministiskt Initiativ).

 

De radikala har tagit över socialdemokratin i Sverige. Ett tydligt tecken på det är att Mona Sahlin i pressen annonserats som eventuell minister i en regering med Löfven som statsminister. Mona Sahlin pratar gärna om andras pengar (”det är ballt att betala skatt”) som hon kan ge bort eller personligen stjäla/förskingra. Hon är en radikal islamvän, som flera gånger stått upp för den diktatoriska ideologi som i kommentarsfält nyligen uttryckt sitt hat mot judar och Stefan Löfven.

Det är en ideologi som förstört Iran, som mördat hundratusentals i Syrien, och som nu mördar kristna i Irak och tvingar dem att fly. Det är den ideologi vars anhängare i kommentarsfält skrivit hatiska kommentarer om oss och att de ska ta över vårt land.

 

Mona Sahlin uttalade sig om svensk kultur 2002 då hon på en turkisk förening kläckte ur sig: “Jag tror att det lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.”

Hon har enligt rykte även offentligt sagt: ”Jag hatar allt genuint typiskt svenskt.” Detta sa Mona i Expressen, 26 juli 2002 (det är möjligen en skröna, Linda Skugge sägs vara den som hatar allt typiskt äkta svenskt).

Mona Sahlin var då partiledare för det parti som samarbetar med ideologin, vars anhängare skrev de grovt hatiska och rasistiska kommentarerna om Stefan Löfvens uttalande gällande Hamas terror mot Israel.

 

Nu har Stefan Löfven tvingats backa och mildra sitt uttalande. Stiftelsen Expo, en vänsterextrem stiftelse med vänsterextrema medarbetare som ska arbeta för tolerans och mot rasism, är knäpptysta. Mona Sahlin, som är styrelsemedlem i Expo (och därmed ansvarig för Expos talande tystnad), är utsedd att vara nationell samordnare i arbetet mot rasism. Hon är också knäpptyst.

Ett annat tecken på vart socialdemokraterna står nu, är Carin Jämtins agerande och uttalande, hon har bland annat sagt att Sverige måste ta ett större ansvar, eftersom antalet flyktingar i världen nu är över 50 miljoner. Vi tar redan emot flest skattefinansierade invandrare i världen proportionellt sett, till en kostnad så enorm att vårt u-landsbistånd måste skäras ned. 50 miljoner flyktingar finns i världen, och vi sviker dem alltså genom att skära ned i u-lands/flyktinghjälpen. Ingen reagerar.

 

Carin Jämtin blev rikskänd när Omar Mustafa-affären exploderade. Omar Mustafa är radikal muslim, ordförande i svenska Islamiska förbundet och som sådan bland annat ansvarig för att grovt rasistiska föreläsare bjudits in dit. Mustafa valdes in i socialdemokraternas maktcentrum (Carin Jämtin var en av dem som låg bakom det), men så kom affären i dagen och han var tvungen att välja mellan svensk demokrati eller det ”muslimska civilsamhället”, som han uttryckte det.

Han valde bort den svenska demokratin. Jag kan bara tolka det som att Mustafa ville införa det muslimska civilsamhällets värderingar och regler i Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Islamiska förbundet är för övrigt en gren av Muslimska Brödraskapet som sedan 1920-talet arbetat och verkat för att islam ska införas och råda i alla länder. De var på väg att lyckas inom den svenska socialdemokratin, men jag tror inte de har gett upp.

 

Socialdemokraten Carina Hägg gick ut offentligt och sa att socialdemokraterna har gett islams företrädare löfte om samarbete för att införa mer av deras ”muslimska civilsamhälle” och deras samhällskultur (den samhällskultur vi ser råda i Iran, Syrien och Irak). Carina Hägg avsattes hastigt på grund av ”samarbetssvårigheter” med Carin Jämtin, och är numera en paria inom socialdemokraterna.

Redan 1975 sa dåvarande socialdemokratiske partiledaren Olof Palme att Sverige skulle bli mångkulturellt och att alla som motsatte sig det skulle behandlas som parior. Antingen visste Palme inte vad han egentligen avsåg med ”mångkulturellt”, eller så ljög han för det svenska folket, ty resultatet är att vi nu har ett duo-kulturellt samhälle: dels det svenska samhället baserat på svensk och socialdemokratisk demokrati, dels det muslimska civilsamhället baserat på islam, koranen och sharia.

 

Stefan Löfven visar inga ledaregenskaper när de behövs som mest. En människa som vill bli omtyckt av alla, blir inte respekterad av någon. Sådan verkar vår statsministerkandidat vara, men en sådan statsminister är inte bra för vårt land. Nyligen uttalade han sig alltså om konflikten mellan muslimska araber och Israel, och fick mängder med grovt rasistiska och våldsamma kommentarer på sin egen Facebook-sida. Ingen har hanterat eller reagerat mot dessa kommentarer, de togs helt sonika bort.

Om det är ”rätt rasism” och ”rätt hat” verkar det vara okej. Det finns en stiftelse som ska arbeta mot intolerans och rasism, den är knäpptyst i denna fråga. Mona Sahlin är styrelsemedlem i det knäpptysta Expo. Mona Sahlin är utsedd att bli nationell samordnare i arbetet mot rasism.

Jag tror inte på vare sig Mona Sahlin, Stefan Löfven eller Expo. Har de tappat normalt sunt förnuft och logisk tankeförmåga? För att svara med Vänsterpartiets Jonas Sjöstedts debattord: Skiter björnar i skogen?

 

Stefan Löfven verkar sansad och förnuftig, men han umgås med fel sorts människor. Han umgås med terroristvänliga, demokratiförnekare och rasister, och jag tror att han vet om det. Antingen tror Löfven att han som statsminister kan bemästra dessa destruktiva grupper eller så har han rejält ont i magen av insikten att det är kört. Det är kanske Stefan Löfven som ”skiter i skogen?”

Socialdemokratin byggde folkhemmet. Socialdemokratin är död. Leve socialdemokratin.

Vi borde stå på Israels sida – del 2.

15 juli, 2014.

 

Jag skrev en krönika angående det svenska hatet mot staten Israel och dess existens, som publicerades i Dispatch International i måndags kväll. Genast kom kommentarerna som visar att min krönika pekar på något otäckt i vårt land: hatet mot judar.

 

Avundsjukan mot det affärssinne en del judar visat är uppenbar, de ”tar över media och banker” påstås det och vips är judar ”världserövrare”. De har ett land, Israel, med 8 miljoner invånare, de har välstånd, kunskap och samförstånd mellan judar, kristna och muslimer. Vips talas det om ”mångkulturell erövring av Europa”.

Palestinska terroristorganisationen skjuter raketer in i Israel – när israelerna eliminerar raketramperna och hotet är det Israel man skyller för våld. Israel har varit utsatt för de omgivande muslimska ländernas attacker sedan 1948, självklart försvarar de sig. Det gör de nu med, även i lördags. Det finns 13 miljoner judar i världen, de är faktiskt utrotningshotade (Hitlers vålnad bor i Mellanöstern och Sverige). Det finns 1,4 miljarder muslimer i världen. Det är muslimerna som kommit till Europa och vill införa sin samhällskultur islam med sharia. Och en del tror på allvar att judarna ska ta över världen!

 

Jag påstår att det är fel i tankeförmågan på dessa människor, samt att ett stort antal människor är indoktrinerade sedan födseln att hata judar och Israel. Upprinnelsen till min krönika var ett torgmöte i torsdags, då en megafonförstärkt röst hetsade folk mot Israel. Med Palestinaflaggan i högsta hugg hetsade de mot judar.
De annonserade inför mötet: ”På lördag (12 juli) ska vi manifestera för Palestina och mot Israel”. Det är den urgamla konflikten mellan muslimer och judar som invandrare från det muslimska Mellanöstern och främst Palestina har tagit med sig hit till Sverige. Jag skrev om det på Facebook och bifogade bilder, vilket inte föll i god jord hos alla. En av mina vänner skrev också på Facebook om Palestina/Israel-konflikten, och fick ett PM från en nära släkting (jag kallar personen för Kim) som löd:

Du ska veta att judarna är ungefär likadana som islamisterna (eller hur det uttalas) men de är mer smarta och håller tyst och låter folk tycka synd om dem. Båda ”lägerna” är ungefär samma sak, samma religion från början, men de blev ovänner om något för ett antal 100 år sedan, och därför krigar de nu. Om en jude får ett ”bud” från Gud att de ska inta ett land, att de har ”fått” detta landet från Gud, så gör de allt i sin makt för att ta över det landet, jag såg på Tv för något år sedan hur de själva sa det, att om det vore så att de ”får” Sverige av Gud, så ”lyder” de det. Ville bara säga det ifall du inte visste.
Sedan, ang muslimerna/islam, så var de i maskopi med Hitler under 2: ndra världskriget, och gick emot judarna, så allt är en enda hatröra av människor som inte vet vad de håller på med, egentligen.
Kram”
Kim skrev även: ”De är likadana ”kålsupare” bägge två. Fast man får inget säga om judarna, för då blir jag onekligen en hemsk rasist och nazist. Tyvärr.”

 

Där ser vi hur missuppfattningar kan spridas av medierna. En ortodox bokstavstroende jude (inga andra skulle uttryckt detta) visas fram i svenska medier och vips är judar ”världserövrare”. Jag tänkte:

1. Har Kim missat Förintelsen under Andra världskriget? Förföljelsen som nazister, kommunister och muslimer utsatte judar för? Judar flydde undan en säker död, en del kom hit. De har assimilerat sig utan problem, och tillfört vårt samhälle sin begåvning, kunskap och vilja att göra ett bra resultat. De har inte tagit hit hatet. Det bor cirka 18 000 judar i Sverige numera, de förföljs i allt större utsträckning nu sedan den muslimska delen av befolkningen ökat. Rasism och hets mot folkgrupp borde åberopas, men makten och medierna tiger still.

2. Har Kim missat att tiotals miljoner judar mördats under århundraden?

3. Har Kim missat att inga judar försökt ta över Sverige, trots att de bott här sedan 1500-talet?

4. Har Kim missat:

* Att islam är den ideologi i världen som faktiskt mördat flest judar och kristna?

* Att många av islams anhängare som kommit hit har inneburit precis det motsatta som judarna gett vår samhällskultur.

* Att islam kräver alltmer av oss svenskar och inför allt fler av sina regler och sin samhällskultur i vårt samhälle (halaslaktad mat i skolbespisningar, ramadan, skamvåld- och mord, barnäktenskap)?

* Att de tagit hit hatet och våldet?

* Att judar nu flyr från Malmö på grund av islams förföljelse?

5. Har Kim missat att det är precis tvärtemot vad han skrev? I Sverige får vi inte vara kritiska mot islam, för då blir vi anklagade för rasism, nazism och islamofobi av Expo, Mona Sahlin, Ullenhag, Fridolin, Romson, Löfven, muslimer och företrädare för V, MP och FI samt av Aftonbladet, Expressen och andra svenska medier. Men att hata Israel och judar är alltså okej. Var har vi sett det förut? Inom nazismen, i Hitlers Tyskland.

En snabb förklaring till den urgamla konflikten finns i denna artikel där det bland annat står (artikeln är borttagen av någon anledning):

”Israel har rätt till Gaza och Västbanken. Kunskapen om nutidshistoria brister på många håll och den som intresserar sig för Israel-Palestina-konflikten bör noga läsa FN-deklarationen från 1922. För trots en absurd situation med många resolutioner från flera av FNs organ så är de israeliska rättigheterna till Gaza och Västbanken obestridliga.”
Konflikten är inte ny och den bottnar i att två parter har olika åsikter. Tyvärr vill den ena parten (islam) vara allenarådande och ha världsherravälde.
Var har vi sett det förut? Inom nazismen i Hitlers Tyskland och i Sovjetunionens kommunistiska imperialism.
I Sverige hölls lördagen 12 juli torgmöten för Palestina och Hamas, som skjuter raketer mot Israels civilbefolkning. Under samma lördagskväll skriver Expressen om de förväntade attackerna mot Israel, men fokus i deras artiklar ligger på ”Israels vedergällningar mot civila i Gaza”.

Jag hade under lördagskvällen en konversation med en vän som är född i och bor i Tel Aviv, hon har studerat i Sverige och har vänner här. Här är ett utdrag ur vår konversation:

Micke Carlsson: -”Hello, Friend. Hur är läget i Israel nu?”

Friend: -”Massiva raketattacker. 2 ggr i skyddsrum detta veckoslut. Satt i mitt rum med öppen dörr när det smällde och lufttrycket ändrades samt subtila vibrationer i huset. Svårt att förklara. Hann inte till skyddsrummet”.

Micke Carlsson: -”Otäckt. Inga skadade hoppas jag.  Kommer IDF [Israeliska försvaret, min anm] agera i kväll?”

Friend: -”Ja, de rapporterar att flygvapnet antagligen kommer agera starkt. De kommer ringa och rapportera för folk att lämna bostäderna där det blir aktivitet [Israel varnar alltså civilbefolkningen innan de attackerar Hamas-terrorister som agerar från civila bostadsområden, min anm]. Men civila är uppmanade att agera sköldar och en del känner sig tvingade. De hotar subtilt genom att tacka shahider i förhand [Hamas tvingar alltså sina landsmän att stanna trots att de är varnade, min anm]. Men går inte Israel in hårt blir det inget slut på detta på båda sidor. Det är dock inte helt avgjort än”.

Micke Carlsson: -”Det kommer alltså bli civila dödsoffer igen p.g.a. Hamas hot mot sina egna landsmän”.

Friend: -”Micke det är inte avgjort. Om de lyssnar på IDF så är de säkrare åtminstone från Israels sida. Men de som anses förrädare kan bli avrättade av de egna [Hamas, min anm] mot vad jag vet majoritetens vilja. Men om terroristerna på plats blir neutraliserade så må de inte vara de som kommer kan göra detta”.
Sådan är vardagen för israelerna: raketattacker från Hamas mot civila.
Och så är vardagen för de civila araberna i Gaza, de tvingas och hotas av sina landsmän, terroristerna i Hamas och islams jihadister, att vara kvar för att dödas! Så skapas rubriker som sedan utnyttjas av bland andra Hamas och vänstern i Sverige.

I Sverige framställs palestinierna på Gazaremsan som offer för Israel, när det i själva verket är den styrande terrorgruppen Hamas som försätter sina egna i livsfara. I Egypten har man dock tröttnat på Hamas – missa inte denna video:

http://israelmatzav.blogspot.se/2014/07/egyptian-tv-hosts-slam-hamas-leaders-we.html?m=1

Vi borde stå på Israels sida, del 1.

Israel

14 juli, 2014.

19 juli förra året mördade den libanesiska terroristorganisationen Hizbollah sju israeliska turister och deras bulgariska busschaufför med en bomb i Bulgarien. Nyligen kidnappades tre israeliska tonårspojkar – de hittades mördade för en vecka sedan. Men här i Sverige får Israel skulden?
I andra länder ser man fakta, i Sverige är vi indoktrinerade.

När jag var barn och tonåring åkte ungdomar, särskilt kommunistungdomar, till Israel och arbetade som volontärer på israeliska kibbutzer, det var fint och ädelt att hjälpa Israel då. Numera anser många svenskar att Israel är en hemsk nation som mördar barn. Hur har det kunnat ändras så kapitalt? Svaret är som nästan alltid: makten och medierna.
Jag skämdes för Sverige när muslimer i Malmö trakasserade Israels delegation i Eurovision Song Contest och ville veta vilket hotell de bodde på, för att de skulle bomba det. En av programledarna för ESC, Gina Dirawi, är av palestinsk börd och har offentligt gett uttryck för sitt judehat (vilket hon avfärdade med ”jag är ung och visste inte bättre”). Judiska israeliska gäster som färdades i en taxi genom Malmö hörde chauffören ringa en vän och beklaga sig över att han hade ”såna där” i bilen. En passagerare råkade kunna arabiska.

Detta rapporterades med små notiser i svenska medier, när det borde ha basunerats ut som skandaler.

”Israeli Eurovision Delegation Threatened in Sweden
Members of the Israeli delegation to the Eurovision song contest in Sweden said they were the targets of anti-Semitic abuse.”

Tennismatchen i Davis Cup i Malmö 2009 spelades inför tomma läktare och med polisbevakning utanför arenan. Orsak? Det var Israel som spelade. (Socialdemokraterna i Malmö ville ställa in hela matchen på grund av att Israel var det ena laget. Antisemitism). Poliserna som skulle hålla demonstranterna borta från de israeliska tennisspelarna utsattes för slagord och stenkastning.

Efter den skamliga händelsen förbjöds Malmö stad av det internationella tennisförbundet att arrangera Davis Cup-matcher under fem års tid. Tack för den negativa publiciteten, dåvarande kommunalrådet Ilmar Reepalu och andra S-politiker.

Som ytterligare exempel på judehat och liering med islams terrorism kunde vi 2009 se Mona Sahlin och Jan Eliasson i sammanhang där muslimska terroristers flagga vajade och en israelisk flagga brändes. Noterbart är att hakkorsflaggor syntes i demonstrationståget de medverkade i.

Sydsvenskan skrev:

”I lördags deltog Mona Sahlin och förre utrikesministern Jan Eliasson i en demonstration där fanor för Hamas och Hizbollah vajade för vinden. Stora flaggor, fullt synliga. I demonstrationen sågs också hakkors. Senare under protestmötet stacks den israeliska flaggan i brand.
I Malmö talade riksdagsledamoten Luciano Astudillo, som sitter i S partistyrelse. På en film från mötet ses tre stora Hizbollahfanor. En man bredvid Astudillo bär terrorledaren Hassan Nasrallahs porträtt på sitt bröst.”

Frågan är: Vilken makt är det som indoktrinerar oss via medierna? Ett tips: Islam och vänstern verkar samsas bra i sängen, precis som de gjorde i Persien/Iran innan islam tog makten och sköt kommunisterna.

Det finns drygt 13 miljoner etniska judar (det vill säga människor med judisk härstamning) i världen. Av dem lever de flesta i USA och därnäst kommer Israel med nära 6 miljoner judar – dessutom bor det nästan 2 miljoner araber och andra icke-judar i Israel. Det fungerar utan konflikter.
Antalet judar som är troende, det viss säga anhängare av den judiska religionen, är emellertid betydligt mindre – cirka två miljoner i hela världen. En kvarts miljon etniska judar är anhängare av kristendomen.
De bokstavstroende judarna (de ortodoxa) som följer sin bibel (toran) bokstavligt, liksom muslimerna följer sin koran bokstavligt, är betydligt färre. Sätt det i relation med islam:
Det finns cirka 1,4 miljarder muslimer i världen. De är sedan födseln indoktrinerade i att bokstavligen tro på Koranen. I den står det att islam ska härska över hela världen under en arabisk härskare. Alla icke-muslimer ska omvändas till att bli muslimer, förslavas eller slås ihjäl.

 

Nyligen kidnappades och mördades tre israeliska tonårspojkar och Israel får skulden för våld här i Sverige?! Det finns människor som på fullt allvar tror att tonårspojkarna dog i en bilolycka för lång tid sedan, att olyckan doldes av israeliska myndigheter och att pojkarnas kroppar nu används av israelerna för att skapa motiv för att anfalla Gaza! Jag läste det i en Facebook-grupp som heter ”vaken.se”. I den gruppen är en viss Carl Norberg aktiv med mer eller mindre antisemitiska och plumpa inlägg. Norberg är enligt källor antisemit och judehatare, men använder det trick som den gamle utrikeskorrespondenten Ulf Nilson genomskådade för länge sedan: Norberg & Co talar om sionismen (den politiska delen av judendom) och Israel, i stället för om sitt judehat.

Så här skrev den vänsterextrema sajten Expo om Norberg:

”På söndag ska Vänsterpartiet i Tranemo hålla årsmöte. Partiets affischnamn inför årsmötet var Carl Norberg som skulle tala om ”Tid och pengar”. Carl Norberg har spridit konspirationsteorier, ofta baserade på antisemitiskt tankegods, om att världsekonomin styrs av dolda krafter. På sin blogg förnekar Norberg Förintelsen och att människor mördades i gaskammarna i nazistiska förintelseläger. Han förnekar även de mobila gasbilar som användes för att mörda judar genom kolmonoxiden från avgaser.”

 

Vidare:

”På Facebook sprider Norberg antisemitiska länkar, och han ingår i grupper där judehat är framträdande i vilka han kommenterar gillande på grovt antisemitiska nidbilder. Dessutom har Norberg låtit sig intervjuas av högerextrema tidningar.”

Jag ser Hitler, nazism och judehat i det som Norberg står för och sprider. Men det blir värre, denne Norberg är sedan 2 juli 2014 partiledare för det lilla och starkt Israelkritiska partiet ”Partiet De Fria” (redan i augusti var Norberg tvungen att avgå).

Ser vi ett nytt nazistparti växa fram i Sverige? Inte en samling galningar som finns inom till exempel Svenskarnas Motståndsörelse, utan en förslagen grupp människor vars judehat och önskan om statskontroll ligger till grund för deras ideologi? Läs deras partiprogram och se vad som finns: lite grönt (statskontrollerad miljö/närproduktion) mycket rött (statskontroll av finanser och militär à la nazism och kommunism) samt svart (det islamiska hatet mot judar som kan symboliseras av al-Qaidas svarta flagga, vilka för övrigt fladdrade i Göteborg och Malmö för inte länge sedan). Blanda färgerna och vi får brunt, brunt som nazism och fascism. Diktatur.

 

Sammanfattning:

1. Judarna flyr eller slår tillbaka. De vill bara leva i fred. De är 13 miljoner kvar i världen.

2. Muslimerna vill härska. De är 1 400 miljoner (1,4 miljarder) i världen.

3. Kommunister och nazister börjar sticka upp sina fula trynen för att manövrera sig till totalitär makt.

4. Vi vanliga människor kommer i kläm.

5. Israel är motståndare mot islams diktatoriska ideologi, liksom mot kommunism och nazism.

6. Vi borde vara på Israels sida.

Case closed.

Lästips: Boken ”Hadji” av Leon Uris. Boken är en roman och baserad på riktiga uppgifter som finns i arkiv. Boken beskriver skeenden som ledde fram till nationen Israel. En del av personerna i boken fanns i verkligheten. Platser, årtal och händelser är fakta.

 

Fotnot 1:
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Shahid

Shahid (arabiska: شهيد,, plural: شُهَدَاء) härstammar från ett arabiskt ord i Koranen som betyder ”vittne”[1] och används också för att beteckna en ”martyr”. Det används som en hederstitel för muslimer som har ägnat sitt liv åt att fullgöra en religiös befallning, eller har dött i strid för att försvara sin tro eller sin familj.

Fotnot 2:
Fakta om Israel och Palestina finns här

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Israel-Palestina/Fakta-om-Israel-Palestina/

Vi behöver en Martin Luther King i Sverige.

7 juli, 2014.

 

Den gångna veckan lämnar en fadd smak i munnen. Ytterligare gränser för demokrati och folkhyfs har överträtts, vi har fått ytterligare bevis för att humanismen och öppenheten försvinner i vårt land. Det vi ser är ett slags hets mot den folkgrupp som byggde Folkhemmet och det samhälle som garanterar de ”rasifierade” ett land med yttrandefrihet – och som i många fall ger dem inkomst genom bidrag.Miljöpartiets Åsa Romson stod i Almedalen och skuldbelade alla oss vita män för något. Vi är många vita män i Sverige som enligt Romsons svammel (talet lät svamligt) ska skämmas och straffas. Romson glömmer bort att vi är en stor del av dem som ser till att Romson kan försörja sig, och ha råd med sin stora och miljöovänliga båt.
Retorikexperten Fredrik Söderquist skrev i DN att Åsa Romsons tal i Almedalen hade passat bättre i Kamratposten: pojkar är dumma, flickor är snälla.

En annan av veckans antidemokratiska händelser är konstutställningen som staten förbjöd. Till den händelsen är jag till en del ögonvittne och har även talat med andra ögonvittnen. Konstnären Dan Park gör konst som upprör och provocerar (precis som Timbuktu och Sebbe Stakset gör med sin konst/musik där de vill knivhugga och mörda sverigedemokrater i allmänhet och Jimmie Åkesson i synnerhet). Skillnaden är att Dan Park är demokrat och står på sin egen sida, han utmanar etablissemanget med sin konst, han slår åt alla håll. Dan är udda, men på sitt sätt ett geni.
Hans motståndare är däremot varken konstnärer eller genier, de är enbart vulgära och grova i sina retoriska ramsor. Då de samlade sitt upplopp för att kränka Dan Park och yttrandefriheten, var två av ledarna tongivande och i god gammal kommunistanda pådrivare av mobben.

 

Det var dels Momodou Jallow, vänsterpartist och uppviglare, och dels Gabriel Peréz Santiago, revolutionär kommunist och uppviglare. Även Patrik Berg som är med i det revolutionära, kommunistiska partiet ”Rättvisepartiet socialisterna” var på plats – och bokstavligt talat spottade på svenskar. Den gemensamma nämnaren för de tre är kommunismen, hård brutal och diktatorisk kommunism med den gamla klasskampen som grund. Klasskampen förutsätter en indelning av folk, därför har kommunisterna valt att dela in oss i svenskar (rasister) och andra (offer för svenskar).
Momodou var en av Vänsterpartiets EU-kandidater, han är ordförande för Afrosvenskarnas forum för rättvisa och medlem i Afrosvenskarnas Riksförbund. Han är en drivande kraft bakom den rasism mot kaukasier (vita) vi ser öka i Sverige.

 

Momodou Jallow. Foto: Roger Sahlström

Momodou stod bland annat och skrek ”nassesvin” åt en äldre kvinna så att saliven stänkte omkring honom, kvinnan beskriver det så här för mig:
”Den där med tröjan [Momodou, min anm] skrek nassar, han var så uppspelt så han höll på att svimma av. Jag såg bara rätt in i en stor käft … helt psykotisk skulle jag diagnosticera den mannen.”

Momodou betedde sig synnerligen olämpligt, han gör karriär på att vara ”rasifierad”.
Gabriel Peréz Santiago, som är en Che Guevara-fantast och hängiven revolutionär kommunist, var en av dem som i lördags startade den svenska Kristallnatten.

Han lyckades under upploppet ta sig upp på ett tak och därifrån elda på massorna medan slagorden sprutande ur megafonen. Massorna hade nämligen tröttnat på skanderandet efter 10-15 minuter, vilket inte passade organisatörerna och uppviglarna.

 

 

Apropå megafon så har organisationen Megafonen ett samarbete med Pantrarna, en halvkriminell invandrarorganisation på yttersta vänsterkanten (liksom Megafonen är). Gabriel är lierad med Pantrarna, vilket alla kunnat följa via Facebook.

Patrik Berg efter att han spottat på en person. Foto: Roger Sahlström

Patrik Berg utmärkte sig genom att spotta mot oskyldiga åskådare, men även genom att efter debaclet vid galleriet rusa in på en uteservering där, i hans huvud, ”motståndarna” satt i bedrövelse och chock efter pöbelns beteende. Herr Berg välte bord och spottade en av serveringens gäster i ansiktet. Berg hör som sagt till den trotskistiska revolutionära kommunismen, den del av kommunismen som vill ta makten genom att göra revolution. Rättvisepartiet socialisterna samarbetar med Megafonen.

Som en liten parantes: Linje 17 som vid Lucia 2013 lurade 16 000 personer att närvara vid en ”antirasistisk manifestation” i Kärrtorp, leds av en trotskist, Ammar Khorsed.

Av de 16 000 åhörarna gick 15 000 hem då de förstod att de var ditlurade på falska premisser. De gick efter att ha sett ungdomar skutta runt på scenen och sjunga om att mörda Sverigedemokrater.
Märkligt nog verkar alla inblandade ha samröre med den hårda revolutionära falangen inom kommunismen, även Momodou Jallow som vid första påseendet verkar höra till vänsterledaren Jonas Sjöstedts pojkar.

När jag började följa de olika trådarna slutade de hos de revolutionära kommunister, Pantrarna och Megafonen – oavsett var de började. Jag tror uppriktigt talat inte på deras självpåtagna mission mot rasismen, jag tror de rent egoistiskt manövrerar för att ta makt. De råkade ut för ett bakslag i Kärrtorp Lucia 2013, de kommer inte göra om det misstaget.

 

Den andra händelsen inträffade på Gotland under Almedalsveckans slutskede, och är en klar signal om att en svensk apartheid nu växer fram. En ny organisation med namnet ”Rummet” hade föreläsning. En av de intresserade släpptes inte ens in, läs mer om det här.

Då ”Rummet” höll möte om rasism, var rasism mot vita det första som användes, en sorts hets mot den folkgrupp som byggt Folkhemmet och det samhälle som garanterar de ”rasifierade” ett land med yttrandefrihet – och som i många fall ger dem inkomst genom bidrag.
Mötet började med att vita fick sätta sig längst bak i salen, de ”rasifierade” skulle ta plats längst fram. Visst låter det otroligt att sådant får ske i vårt demokratiska, sekulariserade, jämställda och trygga samhälle?

Vad är då ”Rummet”?

Det är en organisation av invandrare och så kallade ”feminister”, en organisation som använder rasism för att göra sin ”rasifiering” legitim. Det gamla knepet ”vi gör oss till offer, vi gör oss till goda, så blir de vi hatar automatiskt förtryckare och onda”, används flitigt. Under historiens gång har vi sett en del skickliga manipulatörer varav nazisten Joseph Goebbels var en. Han myntade uttrycket: Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning till slut.
En av dem som var med på Rummets föreläsning är Kawa Zolfagary, en man som hatar vita män. Kawa kallar sig ”Dödsmaskinen” och har twittrat att han vill döda vita män. I en normal samhällskultur hade han kallats galen, och setts som ett potentiellt hot. I Sverige tillåts han bestämma vilka som ska eller inte ska få komma in i ett rum. Kawa påminner om de nazister som avgjorde vilka judar som skulle avlivas eller arbeta: kvinnor, åldringar och barn går åt vänster för omedelbar avlivning, män går åt höger för att arbeta ihjäl sig.

 

Jag tror inte det är bra för vårt land att låta dessa extremister ta makt. De vill ju de facto införa rasism, apartheid och tvång. Skyltar med texten ”Enbart rasifierade” kan bli verklighet om de får mer makt.
Martin Luther King arbetade i USA för allas lika värdighet och samma rättigheter. Där hade de skyltar med texten ”Whites only” (endast för vita), något Martin Luther King lyckades få bort. Vi behöver en Martin Luther King i Sverige nu, en människa som har en dröm om frihet för svenskarna, invandrade som infödda. Annars har vi snart apartheid och verklig rasism i vårt land.

I lördags användes polisen mot konsten och svensk yttrandefrihet. Vad är nästa steg?
Jag är allvarligt oroad nu.

Fotnot:
”Rasifierade personer” är människor som anser sig vara av annan ras och därför blir sämre behandlade. De ”rasifierar” sig själva och gör ett problem omkring det. De gör rasism av sin härkomst, sedan gör de karriär på den påstådda rasismen. De som rasifierar sig delar in människor i ”vi” och ”dom”.
”Dom” är vi vanliga svenskar, majoriteten.
”Vi” är kommunisterna/vänstern. Det handlar om den gamla vanliga kommunistiska klasskampen, nu med nya populistiska uttryck som ”rasist” och ”rasifierad”.

 

Foton: Roger Sahlström.

Almedalssjukan- en allergi som enbart kan botas med sanningen.

2 juli, 2014.

Sedan i helgen pågår den årliga politiska mingelveckan på Gotland. Redan första dagen anslogs tonen av kommunisten och bråkmakaren Dror Feiler, som i vanlig ordning tutade i sin saxofon och därför fördes bort av polis. Dror får personifiera det klimat som råder i vårt land numera: Tycker du inte som vi, ska du vara tyst!

 

Säger du ändå något, så tystar vi dig. Precis så fungerade det, och fungerar, i diktaturer vi sett genom tiderna. I Almedalen kommer vi se en mängd liknande aktioner och protester mot sanningen (diktaturernas främsta och värsta fiende). Förutom Dror Feiler hade vår riksnarr Özz Nujen annonserat att han skulle störa Jimmie Åkessons tal, som ju hölls i går.

Özz lyckades inte med det. Özz lyckas bara då han ensam och oemotsagd får hålla låda, precis som diktaturer fungerar. Men det är medierna som kommer att stå för de största och flesta övergreppen på absolut och ärlig sanning under Almedalsveckan, och naturligtvis är det Sverigedemokraterna de kommer att skjuta på.

 

I går när Åkesson höll sitt tal, skrevs det till exempel i Expressen om Åkesson och SD. En av dem som vill mörda sanningen är chefredaktör Thomas Mattson – han lyckades få klockorna att sluta gå, tiden stod stilla en stund. För så lyder ett talesätt: ”Han är så dum att klockorna stannar”. Till denna dumklubb är Thomas Mattson inte bara kandidat, han är en av VIP-medlemmarna. Se här hans uttalande, apropå Jimmie Åkessons tal:

”Om partianhängarna slutar att hänga på stan med järnrör och uttrycker sig rasistiskt så skulle rapporteringen upphöra att vara så negativ.”

Detta slår han fast. Självklart är det en lögn, det finns inga SD-anhängare som hänger på stan med järnrör. Frågorna jag ställer mig är:

  1. Hur många järn, eller helrör, hade konsumerats innanför den Mattssonska västen?
  2. Krävs det ingen utbildning för mediefolk numera?
  3. Att vara dum är inget brott, men görs det ingen kvalitetskontroll av mediernas alster?

 

Jag såg även den politiska kommentatorn Margit Silbersteins analys av Åkessons tal, och jag blev förfärad av hennes grova retorik (vilket är diktaturens språk). Jag tillåter mig att vara precis lika grov i min retorik: Margit tycks, liksom de flesta av hennes kolleger, ha drabbats av en intellektuell härdsmälta inför höstens val. För de kan väl inte ha blivit dumma, korkade och mindre vetande, kollektivt och samtidigt?

Se här hennes analys av Jimmie Åkessons tal, där hon bland annat kläckte ur sig:

  1. ”Det var inte så länge sedan SD var antisemitiska och bar uniform på sina möten.” Dubbelfel, Margit. Det var nazisterna som var antisemiter och bar uniform. Kommunister och muslimer bär inte uniform (om vi bortser från muslimska mäns pyjamasar och muslimska kvinnors slöjor) men är likaväl antisemiter.

Generaliserar jag? Inte mer än vad du gör, Silberstein. Omar Mustafa, som höll på att väljas in i socialdemokraternas innersta maktkrets, är en av dem som bjuder hit antisemiter att tala för Islamiska förbundet i Sverige. Har du redan glömt det?

  1. ”Det kan leda till att polariseringen blir större.”Polariseringen är redan större! Klyftorna mellan fattiga och rika ökar, kollisionerna mellan vårt svenska samhälle och det muslimska civilsamhället (Omar Mustafas benämning) ökar. Samtidigt som den skattefinansierade invandringen ökar (och med den kulturkrockar och kostnader) far allt fler svenska pensionärer illa. Och du, Margit, har mage påstå att SD kan göra så att polariseringen ökar! Intellektuell härdsmälta eller korkat uttalande?
  2. ”Det blir väldigt mycket känslor, så om man spär på det här med aggressivitet och kanske hat så kan valrörelsen fara iväg och kanske sakfrågorna drunkna i det här.”Var har du varit hela 2014, Margit? Och 2013? Eller har du fått en intellektuell härdsmälta? Bomber mot SD-politiker, oljud och närmast upplopp då SD talar på torg, och vem har missat hur en del vänsterpartister betedde sig då Åkesson skulle besöka deras arbetsplats? Margit – minns du tårtkvinnan, den mångkriminella marodören som ni hyllar som hjälte? Och sakfrågan? Den törs ju bara SD tala om, sakfrågan har redan grävts ner. Den stora elefanten, du vet? Margit, är du dum eller har du selektivt minne?

På Gotland finns samtidigt en av Sveriges kommunister, alkoholister och brottslingar (svart arbetskraft, fyllekörning och förskingring) – Gudrun Schyman. Hennes pusspolare (det finns en bild av dem pussandes) Mona Sahlin, som förskingrat dina pengar och som enligt egen utsago tycker att svensk kultur är töntig och hatar densamma, är också på plats.

De vill förvalta vårt land. Är det riktigt klokt? Ullenhag har utnämnts till Sveriges bäste desinformatör, min egen reflektion är att han är helt i klass med en viss Joseph Goebbels som ju tjänstgjorde för nazisterna. Ullenhag har misslyckats totalt med sitt uppdrag: att integrera invandrare i vår samhällskultur. Han vill att vi ska anpassa oss efter dem i stället för tvärtom. Han vill vara med och förvalta vårt land. Är det riktigt klokt?

 

Vår sannolikt blivande statsminister Stefan Löfven citerade Koranen under vår nationaldag. Är det riktigt klokt? Han överväger att ta in Mona Sahlin som vi ju vet hatar det svenska (enligt egen utsago) och tycker vår kultur är töntig, i regeringen. Är det riktigt klokt? H C Andersen var sagoberättare. Han ligger i lä här.

För ett par år sedan började jag prata med en kvinna som bott utomlands några år. Hon hade nyligen kommit tillbaka till Sverige, och hon kände inte igen sitt eget land längre. Hon slet dramatiskt ner tröjan från axeln och visade kommunisternas partimärke som hon tatuerat in.

”Aldrig mer att jag röstar på dem”, utbrast hon. ”I alla år har jag varit kommunist, men nu är det slut. Nu kommer jag att rösta på SD!”

 

Jag tror att majoriteten av svenska folket tycker och tänker likadant, nu får det vara nog. Som en insändarskribent förklarade i Dispatch International i går:

”Jag har varit vänster, nu ska jag bli SD.”

Almedalssjukan har kulminerat, allergin har nått den punkt då vi inte orkar mer. Allergin kan bara botas med en sak: sanningen.