Koranen är ingen manual för jet-flygning.

islam 2.png

 

11 augusti, 2014.

 

När muslimer följer Koranen för hur de ska leva i dagens värld, är det som om man läste en manual för hur man lägger sadeln på en kamel när man i själva verket ska bygga och flyga ett jetplan.

Min förra artikel om islam avslutades med orden: ”Vi har en klar situation här: demokrati (väst) mot diktatur (islam). Vi måste lära oss vad islam är. Vi måste förstå vad islam är. Demokratin vann det kalla kriget mot Sovjetimperialismen. Nu pågår nästa kamp för demokratin. Kampen mot islam.”
För att förstå ordens betydelse kan man läsa den artikeln, men även följande ger en förklaring till mina ord: islam är inte enbart en religion, islam är i än större grad en ideologi, samhällskultur och politik.

 

Allt som görs i islams namn styrs av en 1 400 år gammal bok, Koranen, som till råga på allt tolkas olika av imamerna. Koranen är alltså en urgammal guide och manual för hur islam ska fungera nu. 1400 år gammal!
Det är som om vi skulle läsa en manual för hur man lägger sadeln på en kamel när vi i själva verket ska bygga och flyga ett jetplan.
Islam är en diktatorisk ideologi och jämförd med våra moderna demokratier är den outvecklad, vilket naturligtvis är ett resultat av att ideologin och samhällskulturen styrs av den 1 400 år gamla Koranen.
Islam använder, som alla diktatoriska ideologier gör, våld, hot och propaganda för att ta och behålla makten. I Irak ser vi nu det brutala våld och de bestialiska mord som Isis använder sig av. I Sverige använder islam propaganda och kanske hot och våld för att befästa sin ställning.

 

Finns det något muslimskt land som fungerar demokratiskt och jämställt? Det närmaste vi kommer är kanske Indonesien, som har en stor muslimsk population, men trots det är ett sekulariserat land (det viss säga att stat och religion är åtskilda, liksom vi har det i Sverige).
Men Indonesien har problem med muslimska terrorister och mångkulturen fungerar inte.
Islam arbetar med hot, våld och propaganda. I Indonesien har de nått fram till våldet, i Sverige har de ”bara” nått fram till hot och propaganda.
Kritiserar vi islam får vi en massa bortförklaringar, de försöker hela tiden byta ämne och sätta oss i en annan debatt. I Sverige vågar mainstream-medierna inte ens antyda något som kan uppfattas som kritik mot islam. Kanske är de rädda för repressalier och attentat mot redaktionerna, kanske är de medlöpare till rörelsen islam?

 

I Kristianstadsbladets webbupplaga beskrevs följande (innan det redigerades och sedan togs bort):
”Göran Albinsson Bruhner är en ekonom som länge skrev krönikor på Svenska Dagbladets ledarsida. Han är kvick och beläst, en kombination som ofta leder till ovänskap. En konferens om och med muslimer anordnades i Stockholm. Temat var att vi svenskar måste förstå muslimerna. I sitt manus till en krönika skrev Albinsson Bruhner att muslimer här också bör försöka förstå svenskar. Den politiske chefredaktören Mats Svegfors ringde upp Albinsson och sa att ”den här meningen vågar jag inte publicera”. Det var ett gott mått på utrymmet för debatt i svenska media.”
Hur kan det komma sig att vi inte kritiserar islam fast vi kan se i tv, läsa i tidningar och få all information via internet om islam och dess förtryck?
Svaret är: Målmedveten propaganda. I Koranen står hur islam ska arbeta för att ta makten, och de som underskattar Koranen och islam bör tänka om. Islam har ju arbetat och övat i 1 400 år för detta, och övning ger som bekant färdighet.
Islam använder sig bland annat av da’wa och taqiyya för att nå sina mål. Da’wah innebär att omvända oss otrogna (islam har som mål att kalifatet ska etableras och styra över hela världen, alltså måste islam ha full kontroll över oss) eller, om inte det lyckas, minska vårt motstånd genom att sakta vänja oss vid islam och dess samhällskultur/ideologi.
Vi förstår inte de olika orden eller dess innebörd, tidningarna skrivet aningslöst om ”fastemånad”, ”förkunnare” och liknande. Om da’wah skrevs följande i Norrköpings Tidningar då 1 000 muslimer från Skandinavien träffades:

”Dawa-rörelsen hyr i helgen Himmelstalundshallen och omkring ettusen muslimska män från hela Skandinavien väntas dit. Kvinnor är portförbjudna.”

 

Men vad är da’wah? Från Swedish United Da’wah Centers (SUDC:s) hemsida:
”Da’wah är och betyder att antingen ”kalla till” eller ”bjuda in till” Islam. Men vi måste fråga oss själva vilka da’wah är riktat till, d.v.s. vilka är det som vi bjuder in, vilket leder oss till att börja med att differentiera och tydliggöra två ord, da’wah och islaah som är två olika saker.
Många gånger så säger vi att vi gör da’wah samtidigt som vi i själva verket rent islamiskt gör det som heter islaah och vad är då islaah och den skillnad som finns mellan dessa två olika begrepp? Jo, da’wah är som sagt att ”kalla till” eller ”bjuda in till” Islam och då är det endast till icke-muslimer, medan faktum är att islaah är det rätta namnet som är riktad mot muslimer. Islaah innebär att man rättar någon, förbättrar, korrigerar etc. en befintlig muslim, oavsett ny muslim, okunnig muslim eller en muslim som har en del kunskaper.”

(Här följer det intressanta, min anm):

”När vi nu har klargjort dessa begrepp så vill vi klargöra att vår verksamhet primärt och nästan helt och hållet arbetar med da’wah. Alla förutom en av våra aktiviteter har som målsättning att kalla eller bjuda in folk till Islam, samtidigt som vi har som målsättning att skapa bättre förståelse för muslimer till icke-muslimer i samhället för ett bättre och utvecklat samarbete som bygger på kunskap om varandra.”

Da’wah innebär alltså att omvända oss otrogna.
Förra året drabbades biobesökare i Göteborg av ett antal muslimer som ”föreläste” om islam och den muslimska högtiden ramadan. Da’wah.
Islamguidens hemsida kan man läsa om da’wah, bland annat råd och tips till svenska
skolan vid mötet med muslimska elever. Da’wah.

 

I bostadsområdet Koppargården i Landskrona, blev en polisman nyligen hotad av en mobb på cirka 50 personer.
Nu vill en imam i området ”undervisa” ungdomarna i vad som är rätt och fel – vad har de ”undervisat” ungdomarna i innan då, undrar jag?

I artikeln kan vi läsa:
”Imamen berättar att man har förslag till bra lösningar, men att dessa kostar pengar och måste ha ekonomiskt stöd för att kunna genomföras.
– Vi planerar att nationellt, alltså inte bara i Landskrona, bjuda in imamer från andra länder som kan undervisa ungdomarna i vad som är rätt och fel.”
Da’wah.

Vi är utan att vara medvetna om det stegvis och skickligt förda till acceptans av en inhuman och diktatorisk ideologi. Da’wah fungerar.
De 1 000 muslimska män som träffades i Norrköping diskuterade hur de ska bli bättre på att konvertera skandinaver till muslimer eller sakta föra in islams värderingar i våra medvetanden och samhällskulturer. Det är inte all intervention eller ockupation av ett land som sker med vapen. Men när makten ska fördelas ochbehållas kommer våldet fram, vi har facit i de muslimska länderna.
Först da’wah, sedan förtryck.

 

Taqiyya översätts direkt med ordet ”lögn”.
Ett exempel på en eventuell sådan lögn är professorn på Högskolan i Gävle, som anklagades för att inte tagit en kvinna handen. Han förklarade sig i Arbetarbladet:

”Hon sträckte inte ut handen, då hade jag skakat den. Hon kanske uppfattade det så, det är mycket möjligt att det blev ett missförstånd, säger Akmal Hyder.”

Han är för övrigt en av de 1 000 muslimer som träffades i Norrköping. Han anser att vår samhällskultur och jämställdhet är ”religion”. Kulturkrocken är tydlig.

Eller så var det inget missförstånd alls. Koranen påbjuder att man får ljuga om det gagnar islams sak. Det kallas alltså taqiyya.

 

Men kom ihåg att vi inte diskuterar enskilda muslimer, vi diskuterar explicit islam som rörelse och islam är just exakt det, en rörelse vars delmål är att ta makten för att nå det slutliga målet: det världsomspännande kalifatet. En islamolog jag är bekant med, fick under ett studiebesök i Mellanöstern veta av en imam att vi alla är muslimer, vi vet bara inte om det. Vi konverterar egentligen inte till islam, vi vänder tillbaka till islam.
Islam betyder ”underkastelse”. Muslim betyder ”den som underkastar sig”.
Islam vill att vi alla underkastar oss.

Om vi debatterar islams ideologiska, samhällskulturella och politiska del, kommer vi upptäcka att diskussionen genast förs in på religion igen. Debatterar vi de negativa effekterna av islams ideologiska, samhällskulturella och ideologiska del, kommer vi upptäcka att debatten snabbt vrids till att handla om europeiska våldtäktsmän, katolicismens pedofilpräster och USAs ingripande i Mellanösterns konflikter. Da’wah.
En muslim jag debatterar mot i sociala medier använde argumentet: ”Jag har bott i ett muslimskt land, du ska inte läxa mig. Kom med förslag på vad som ska göras i stället.”

 

Mitt svar till honom, tillika avslutningen på denna artikel, är:

”Ett konkret förslag jag har är att vi måste lära folk vad islam är.”

Det vi måste lära dem är att islam inte enbart är en religion, det är även ideologi, samhällskultur och politik. Den värdegrund denna ideologi, samhällskultur och politik vilar på är Koranen, vilken förespråkar världsherravälde och sharia.
Straffet för den som vill lämna islam är i en del länder döden. I Iran startade en frihetsrörelse där iranska kvinnor kastade sin slöja. De riskerar döden för detta.
I Turkiet ser de ut som att nuvarande premiärministern Tayyip Erdogan blir president, och manövrerar för att landet ska bli mer ”religiöst” – det vill säga mer islamistiskt.

Problemen med islam är tre:

  1. Islam bottnar i en urgammal tro som byggdes på våld och förtryck. Det är inte en ”fredens och kärlekens religion”.
  2. Islams värdegrund är baserad på en 1 400 år gammal bok, Koranen, och vägrar släppa in det moderna, de landvinningar som gjorts inom alla moderna tekniker, discipliner och vetenskaper.
  3. Islam är ideologi, samhällskultur och politik som manövrerar under falsk flagg: religion.

Den dag islams religiösa del separeras totalt från ideologi, samhällskultur och politik, det vill säga sekulariseras totalt, kan islam fungera i ett demokratiskt samhälle. Men då måste islam släppa Koranen helt, eller revidera den kraftigt. Tror du det kommer ske?”

Svaret har uteblivit.
Se upp där ute. Du är utsatt för da’wah och taqiyya!
Jag återkommer i ämnet islam.

 

Första krönikan i serien kan läsas via denna länk.

 

3 reaktioner till “Koranen är ingen manual för jet-flygning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s