Månadsarkiv: april 2015

Tredje riket av i dag heter IS.

IS

 

29 april, 2015

 

1938 for Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain till Tyskland. Hans uppgift var att sluta en överenskommelse med Adolf Hitler för att undanröja det överhängande krigshotet. Chamberlain återkom till England och uttalade de berömda orden ”Peace for our time” – ett år senare bröt Andra världskriget ut. Vi står nu inför en liknande fara – bara mer långsam.

I söndagens tv-program Agenda var det muslimen och före detta socialdemokraten Nalin Pekgul och religionshistorikern/islamologen Christer Hedin som agerade Chamberlain och försökte mildra hotet de inte ens är medvetna om, hotet från islam. De kommenterade exmuslimen och den mycket islamkunniga Ayyan Hirsi Ali som hade intervjuats om sin nya bok Reformera islam.

Enligt Ayyan Hirsi Ali står dagens muslimer inför ett vägval, och det är Islamiska staten, IS, som tvingar dem att välja: Islam eller en form av islam light, ett reformerat islam? Att alternativen konvertering till annan tro eller ateism inte ens tas upp kan tyckas märkligt, men förklaringen är att islam förbjuder det.

 

 

Enligt Ayyan Hirsi Ali säger IS tydligt att en äkta muslim måste hålla med om allt som står i Koranen, allt som profeten Muhammed sa och gjorde. Bara om man följer det bokstavligen är man en äkta muslim, annars är man en falsk muslim. Det är faktiskt inte IS som säger det, det är Koranen, och det vet Hirsi Ali. Jag tror att hon uttrycker sig som hon gör för att hon sett det som få människor i världen förstått – att islams politiska makt och välde växer.

IS har lyckats göra något som muslimska araber och islamistiska terroristorganisationer strävat efter under mycket lång tid: Att ena muslimerna under en flagga. Vad som sker just nu är samma sak som skedde i Tyskland under 1930-talet, då Hitler tog makten och med sin nya ideologi enade tyska folket under nazismen. Skillnaden är att nazismen var ny, islam är 1 400 år gammalt, nazismens ledare var ny, Allah har funnits 1 400 år, Hitler var människa, Allah är en gud, Hitler dog, Allah är odödlig.

 

En snabb bakgrund:

★ Det arabiska islam utvecklades av Muhammed för 1 400 år sedan.

★ Muhammed använde historier om övernaturliga väsen (Allah och ärkeängeln Gabriel) för att lura människorna.

★ Muhammed sa sig få uppenbarelser via ärkeängeln Gabriel, uppenbarelser som kom från Allah själv.

★ Under början av Muhammeds karriär som profet var uppenbarelserna snälla, med tiden blev de mer vålsamma och maktfullkomliga och inriktade mot dem som Muhammed uppfattade som sina fiender (exempelvis har judar sedan Muhammeds tid hatats av islams anhängare).

★ Allt Muhammed sa och gjorde sammanställdes efter hans död i det som nu är Koranen.

★ Alla ord i Koranen är Allahs egna ord, de får inte ändras, tas bort eller ifrågasättas.

★ Är det en enda liten del i Koranen (eller hadither, sira eller sunna) som en muslim inte bekänner sig till eller följer, är denne inte muslim enligt islam, det är viktigt att minnas.

 

I Agenda sa Hirsi Ali bland annat att islam måste sluta mana till heligt krig. I nya boken Reformera islam, där hennes ton mot islam är mildare än tidigare, lägger Ayaan Hirsi Ali fram fem punkter som måste till för att en grundläggande reformering av islam ska kunna ske:

★ Tillåt kritik av Muhammed och Koranen.

★ Prioritera detta liv, inte livet efter döden.

★ Bryt sharialagens makt över den sekulära lagen [sharialagen är himmelsk, det är Allahs ord som är lag, svensk lag är skapad av oss människor, min anm].

★ Sluta uppmana enskilda att tillämpa islamisk lag genom att ”påbjuda det rätta, förbjuda det orätta”. [Det vill säga: lägg dig inte i hur andra lever sitt liv.]

★ Sluta mana till heligt krig.

För den som har kunskap om islam, är hennes förslag kontroversiella. Koranens ord påbjuder ju att inget får ändras, tas bort eller ifrågasättas. Bokstavstrogna muslimer tror benhårt på det, och de är tillräckligt många för att kunna genomdriva den fundamentalistiska doktrinen.

Ett antal människor är beredda att gå i döden för sin profet och sin gud, andra mördar bestialiskt dem som på något vis anses stå i vägen för deras tro. Islam är enligt mig världens största och farligaste sekt. Jag påstår att islam inte kan reformeras, islam sitter fast i sig självt.

 

I boken Islamiska staten av Loretta Napoleoni, beskrivs hur olika islamistiska ledare från olika falanger under lång tid arbetat för att återskapa det gamla kalifatet. Det islam som beskrivs i hennes bok är det riktiga islam, enligt de fundamentala texterna i Koranen. Det är det islam som jag tror Ayyan Hirsi Ali har sett växa fram och fruktar. IS är inte längre namnet på en terroristorganisation, IS är Islamiska staten, det kalifat muslimerna strävat efter att återupprätta sedan Muhammeds död.

Precis som Hitlers välde utökades, utökas IS territorium, inte minst genom våld mot de muslimer som inte är ”rättrogna” och våld mot ickemuslimer. Likheterna med nazismen är på många sätt slående, till exempel är den propaganda som IS producerar och sänder via internet syftad till att skapa stolthet hos muslimer, stolthet över Allah, islam och kalifatets pånyttfödelse. Napoleoni kallar faktiskt Islamiska staten för ”Fågel Fenix” – fågeln som återuppstod ur askan och flög igen.

 

Det totalitära, diktatoriska islam som Muhammed skapade för 1 400 år sedan växer och tar över Mellanöstern, med hjälp av modern teknik och nyvunna kunskaper om propaganda och strategi. I stället för att utföra enskilda terroristattacker i USA och Europa har IS ledare förstått att de måste ha en bas i Mellanöstern: Syrien och Irak. Därifrån attackerar de och lägger under sig andra muslimska stater, människor och inte minst oljefält (IS har mycket gott om tillgångar). Det är orsaken att muslimska länder slåss mot varandra, Saudiarabien med flera vill självklart härska över sina egna oljetillgångar och territorium. Islamiska staten är ett hot mot dem, likväl som mot oss, men paradoxalt nog har de samma övergripande mål: Hela världen ska underkasta sig islam.

Islamiska staten har redan nästa mål klart för sig: Europa. Det är inte en reformering av islam som kommer att ske, det är islams reformering av våra demokratiska och fria samhällen som pågår framför våra ögon. Det vi ser ske i Syrien och Irak, är bara början på islams erövring av världen, men världen har inte förstått det än. Jag är dock övertygad om att Ayyan Hirsi Ali har förstått det.

 

Min spontana reflektion under inslaget med Ayyan Hirsi Ali var att hon är så kunnig, och att programledaren Anna Hedenmo och kommentatorerna Nalin Pekgul/Christer Hedin framstod som obildade och inskränkta. Hedenmos naiva fråga om Bibeln och om Ayyan Hirsi Ali numera ser islam som fredens religion, är exempel på en björns dans med en balettdansös. Svaret blev: ”Att tala om andra religioner löser inte problemen med islam. Islam, som den ser ut i dag, är inte en fredsreligion. Det är därför islam måste reformeras.”

Hon sa sig vara fullt medveten om att en sådan anklagelse och sådana krav upplevs som mycket stötande, för att inte säga kränkande, av många muslimer och även icke-muslimer. I Agenda sade hon: ”Min bok säger att det är dags att vi granskar det som profeten gjorde och vad Koranen säger om det. Om du som muslim blir kränkt, så får du bli det.”

 

Nalin Pekgul, (född Baksi, hon är syster till den kurdiske aktivisten och miljöpartisten Kurdo Baksi) anklagade Ayyan Hirsi Ali för att stå på de konservativa muslimernas (IS) sida genom att hävda samma sak som IS gör. Pekgul har uppenbart inte kunskapen om att Ayyan Hirsi Ali beskriver hur islam är medan IS lever som islam lär. Pekgul anklagade även Ayyan Hirsi Ali för islamofobi. Hur hon under sju minuter klarade av att bådeanklaga Ayyan Hirsi Ali för att vara konservativ muslim i klass med IS, och samtidigt islamofob är en gåta. De flesta som ser programmet och inte har kunskap om islam tror kanske på det, men jag tror att en och annan tittare tydligt såg skillnaden mellan den kunniga Ayyan Hirsi Ali och den svamlande Pekgul.

Jag dristar mig till att påstå att Pekgul är den konservativa muslimen, vilket inte är konstigt enär hon vuxit upp i en familj bestående av imamer. En liten humoristisk twist är Pekguls exempel på hur islam reformerats: Under ramadan (då muslimer är ”tvingade” att äta och dricka bara under dygnets mörka timmar) skulle de inte överleva ramadans fyra veckor i Norrland, där ju solen aldrig går ner under sommaren. Därför har de lärde utfärdat en ”fatwa” (en politisk regel) som gör att muslimer i övre Norrland kan följa de klockslag fatwan satt för ”mörkrets inbrott” respektive ”ljusets intåg”. Ett annat exempel på en fatwa är den som reglerar hur muslimer får torka sig efter toalettbesök! Det är sådant Pekgul kallar reformering av islam …

 

Vad islamologen gjorde i programmet är ytterligare en gåta, en islamolog som är okunnig om islam kan inte vara nyttig i en sakligt hållen debatt. Det var Christer Hedin inte heller, han var bara nyttig för det konservativa islam. Dessvärre tror många att alla religionshistoriker och islamologer kan något om det ideologiska och politiska islam. De kan de ofta inte, de sitter fast med näsan i Bibeln, Koranen och diverse andra teologiska böcker, vilket begränsar dem.

Det är synd att Ayyan Hirsi Ali inte fick bemöta deras märkliga och okunniga argument.

Hon säger sig vara fullt medveten om att en reformering av islam inte kommer att gå fort, men hon anser att förändringen egentligen redan har börjat, särskilt bland muslimer som lever ett modernt liv i storstäder. I intervjun i Agenda sa hon:

”Förändring börjar med ett litet steg. Dåliga idéer börjar som en tanke hos en enda person. Bra idéer börjar på samma sätt. Det är det boken handlar om.”

 

Jag är övertygad om att många muslimer egentligen är kristna, buddhister, agnostiker, ateister eller annat, de vet bara inte om det. De förbjuds att lämna islam, straffet kan vara döden.

Den muslimska världen har väntat i århundraden på sin kalif och sitt kalifat. Nu ser det ut som att det har skapats. Det börjar bli farligt. Ser vi inte upp är det kanske slut med ”peace for our time”.

 

 

Se inslaget i Agenda här:

 

 

Det forna osmanska riket kan vara EUs sista bastion mot islam.

27 april, 2015.

 

Den turkiska filmen The Cut berättar historien om en armenisk man som överlever folkmordet 1915, som utfördes av det osmanska, islamistiskt styrda, Turkiet. Frågan om folkmordet på armenierna, assyrierna och andra kristna folkgrupper är fortfarande ett öppet sår i Turkiet, så infekterat att det riktades dödshot mot regissören och filmens skådespelare.

I år uppmärksammas 100-årsdagen av islams folkmord på 1,5 miljoner kristna. Att islam låg bakom morden är sannolikt en av orsakerna till att frågan är så infekterad, islams företrädare vill (likt kommunisterna) rita om kartan så att islam framställs i god dager.

Men trots att riksdagen redan 2010 erkände folkmordet på armenierna börjar nu statsminister Löfven vackla – trots att det var de rödgröna som drev fram erkännandet. Kanske av rädsla för islam (efter debaclet med Saudiarabien är regeringen antagligen skräckslagen för att reta upp fler islamiska länder), pratar Löfven nu om att ”utreda frågan”.

”Utrikesdepartementet har startat en översyn av hur vi ska beteckna den här typen av massövergrepp”, säger Löfven till TT.

 

För ett år sedan sa Löfven enligt Metro, 24 april:

”Jag kommer arbeta för det. Har vi fattat beslutet i riksdagen ska vi naturligtvis fullfölja det. En regering har att rätta sig efter riksdagens beslut.”

Men som vi sett ett antal gånger är löfteshållande inte Löfvens starkaste sida, han framstår som alltmer opålitlig. Löfvens beröringsskräck för verkligheten och historiska fakta är märklig, de är ju facit på vilka ideologier och rörelser som under mänskligheten orsakat konflikter, krig och lidande. Löfven ska utreda ”hur vi ska beteckna den här typen av massövergrepp”, när vi i stället borde motarbeta att de upprepas!

 

 

Några exempel på folkmord sedan år 1915 och det islamistiska folkmordet på kristna :

★ Strax innan och under Andra världskriget mördades 6-7 miljoner judar systematiskt av nazisterna.

★ Under Stalins Sovjetkommunistiska välde mördades minst 20 miljoner människor (en del hävdar att det är 60 miljoner), men det räknas enligt FN inte som folkmord.

★ Under Kinakommunismen och Maos välde mördades cirka 70 miljoner kineser.

★ 1959 invaderade Kina Tibet och cirka 1 miljon tibetaner miste livet.

★ Under kommunisternas, Pol Pots och Röda khmerernas regim mellan 1975 och 1979 mördades cirka 2 miljoner människor i Kambodja.

★ I Rwanda mördades från april till juli 1994 omkring 1 miljon rwandier, ca 85% av Rwandas tutsier mördades, de övriga offren var moderata hutuer.

★ I Kongo och Centralafrikanska republiken har mängder med människor mördats, men vi vet inte om det eftersom att allt fokus numera riktas mot Syrien och Islamiska staten, IS.

★ I Syrien har 200 000 människor dödats sedan inbördeskriget startade. 2013 fördubblades dödstalet, sannolikt eftersom IS slog sig samman med syriska Jabhat-al-Nusra och började träna sina soldater på den försvarslösa civilbefolkningen.

 

 

I Syrien, Irak, Libyen och Jemen mördas människor av IS, som expanderar det territorium de härskar över.

IS expanderar sitt territorium till att omfatta de landområden det arabiska islam härskade över innan turkarna trängde dem tillbaka och tog över islams fana. Kort förklarat kan man säga att araber och turkar konkurrerade om landområden, och de använde sig av det framgångsrika politiska verktyget islam. Vi ska minnas att detta var under en lång period då folk var okunniga och vidskepliga, att lura dem med historier om gudar, belöningar för trogna och straff för otrogna var lätt. Den arabiskislamistiska utvecklingen var i korthet:

 

★ Muhammed hade maktbegär, han enade araberna under islam på 600-talet.

★ En arabisk expansion ägde rum under århundradet efter Mohammeds död, huvudmotiven var politiska och ekonomiska, Arabien var överbefolkat.

★ Den religiösa och politiska kraftsamling som Muhammed hade genomfört med sina ”uppenbarelser” blev en viktig förutsättning för de arabiska framgångarna.

 

Men det var inte bara Muhammed och araberna som hade maktbegär, norr om Mellanöstern uppstod och växte konkurrenten – det osmanska (turkiska) riket. Turkarna trängde tillbaka araberna och erövrade under sin framfart den bysantinska huvudstaden Konstantinopel och Egypten med Palestina och Syrien. Araberna återtog sedermera landområdena.

Även det osmanska riket använde islam för att tygla folket, precis som araberna gjorde. Islam var den delen av världens diktatoriska politiska verktyg, framgångsrikt därför att massorna trodde på en gud (Allah) som talade om att de var övermänniskor. Likheterna med nazismen är slående. Turkarna valde också tyskarna som bundsförvanter under Första världskriget, och därmed var sista spiken i det Osmanska rikets kista slagen. Det ersattes av det moderna Turkiet.

 

Osmanska riket mördade alltså 1,5 miljoner kristna några år innan kalifatet upplöstes av Kemal Ataturk. 100 år senare avrättas fortfarande, på den afrikanska kontinenten och i Mellanöstern, kristna som vägrar att underkasta sig islam. Islam vill oförändrat dominera och existera som den enda sanna ideologin.

I rapporten Christianity 2011: Martyrs and the Resurgence of Religion, publicerad i International Bulletin of Missionary Research i januari 2014, noteras att ungefär en miljon kristna dödats det senaste decenniet. En kristen mördas på grund av sin tro var femte minut. Det är så lång tid det tar att koka ett ägg.

 

25 april var årsdagen för det som kallats ”Svärdets år”, då 1,5 miljoner kristna blev avrättade av det islamtrogna ottomanska riket. Islam växer under en flagga som, precis som på Muhammeds tid, enar alltfler varande eller blivande islamister. Det är Islamiska statens flagga, och när Islamiska staten tagit över Mellanöstern står förmodligen norra delarna av det gamla Ottomanska riket och Turkiet på tur. Tänk då på konsekvenserna av att ha Turkiet som EU-medlem, gränserna är helt öppna för islamisterna. Kommer folkmordet 1915 att upprepas? En kristen dör redan nu var femte minut.

Det forna osmanska riket är kanske EUs sista bastion mot islam, bara det borde avgöra frågan om Turkiets EU-medlemsskap.

Vi har alla det facit vi behöver för att inse hotet från islam.

Brevet till Annie Lööf om hennes floskler.

Annie

27 april, 2015.

Flosklarna flockas ovanpå varandra, alla ivrar för att vara den godaste av de goda. Detta mejlade jag till Centerpartiets Annie Lööf i dag:

”Annie Lööf, enligt min uppfattning har du klivit ner i det berömda floskelträsket igen. Kommer du ihåg då du sa: ”I Sverige är det förbjudet att bedriva verksamhet med kriminellt syfte?”

Det är väl fiffigt, Annie, att det är förbjudet att bryta mot lagen i Sverige? Det tråkiga är att allt fler i Sverige verkar ha glömt det.

Kanske du ska ta din bössa (jag anspelar på den klassiska filmen Annie, get your gun, det är alltså en ordvits) och åka på föreläsnings- och utbildningsturné i Sverige? Du lyckas kanske bättre än Mona ”Får jag bjuda herr terrorist på en Toblerone” Sahlin.

Det vore väl fint om Expressen kunde skriva att det har kommit en ny sheriff i stan, vilka löpsedlar det skulle bli: ”Pang-pang, Annie, get your gun.” Det vore som när seriefiguren Lucky Luke rider in i staden och resolut men snällt återställer ordningen.

Minns du ditt: ”Vi kan ta in 30 miljoner invandrare!” Du fick erkänna att det bara fungerar om de börjar arbeta och integrerar sig den första dagen de kommit hit. De måste kunna försörja sig och prata svenska, det sa du i TV.

Det tråkiga är att allt fler i Sverige verkar ha glömt det.

I gårdagens Expressen publicerades det jag anser vara ditt senaste trampande i floskelträsket. Du skriver att ”samhällsklimatet har hårdnat”.

Som man brukar säga: ”No shit, Sherlock!” Tror du vi har missat det? Bland andra är de våldtagna tonårsflickorna och de 12-13-åriga flickorna som tvingas utföra ”orala tjänster” på klasskompisarna medvetna om det. De flickorna kallas ”orrar”, det ordet betyder ”prostituerad”. Det är det samhällsklimatet vi har numera. Men du kanske inte vet att sådant förekommer?

Sedan fortsätter du med: ”Främlingsfientligheten och extremismen ökar. Nu måste vi som vill se ett mer medmänskligt samhälle kliva fram och säga: nu räcker det, skriver Annie

Det finns enligt min uppfattning en gräns för när vi som vill leva i en värld präglad av omtanke för våra medmänniskor inte längre kan stå vid sidlinjen och bara se på medan samhällsklimatet blir allt hårdare.”’

Annie, jag har en fråga till dig: vad säger du om 91-åringen som kastas ut på gatan? Är det ett bra samhällsklimat tycker du?

Du ökar på ditt flosklande: ”Den gränsen är passerad när röster höjs för att stänga gränserna samtidigt som hundratals människor i överbelamrade och sjöodugliga båtar drunknar på flykt över Medelhavet, för att det inte finns någon laglig väg in.”

Annie, jag har en fråga till: Vilken väg in för de 50 miljoner människorna som är på flykt undan svält, jordbävningar och islamistiska inbördeskrig vill du ha? Hur många ska få komma hit, menar du? Vilka av dem ska du neka att få komma hit? Och hur ska du få de 50 miljoner människorna att lära sig svenska och börja jobba (och försörja sig) dag ett? Det har du ju sagt i TV att de måste göra.

Och du Annie, hur många av dem ska bo hos dig?

Annie, hur tänkte du nu när du i artikeln skriver:

”Den är passerad när tungt beväpnad polis måste stå utanför judiska skolor för att förhindra terrorattacker. Eller när människor på en restaurang i Göteborg blir ihjälskjutna med automatvapen.

Den är passerad när vart tredje barn kränks på nätet och allt fler vaknar upp med sårande och elaka meddelanden väntandes i telefonen eller i sociala medier: ”Du är det fulaste jag vet. Du äcklar mig.”

Annie, det är väl förbjudet med kriminell verksamhet i Sverige, det har ju du sagt. Du måste fixa det här nu, du är ju förtroendevald, riksdagspolitiker och dessutom partiledare. Det är din uppgift att fixa allt som är fel. Ingen av oss vill ha det som du beskriver, som nu förekommer i Sverige, men som för bara tjugo år sedan var en otänkbarhet. Här är en länk till artikeln så att du kan läsa den igen.

Du skriver en lång harang om precis det majoriteen svenskar inte vill ha, och vet du vad Annie, i regeringsformen står det att all offentlig makt i Sverige utgår från folket, och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det du. Om du inte känner till det kan jag informera dig om att det är du, Annie, och dina riksdagskollegor som skapat det hårda samhällsklimatet. Ingen annan. Nu får ni fixa det.

Du skrev ”Dagligen funderar jag och andra politiker med mig på förändringar vi vill göra, avtryck vi vill sätta. Nivåer, summor, anslag. Siffror, meningar och formuleringar som ska förändra samhället till det bättre.”

Annie, det är ju det enda ni gör, funderar, flosklar och framhäver er själva. Under tiden går det allt mer på allvarligt tok i Sverige. Vad är det ni inte begriper? Ni politiker är ju de som satt oss i eländet, du är en av dem. Nu skyller du på allt annat än dig själv. Du avslutar artikeln med orden:

”Då är det dags att vi som vill se ett mer medmänskligt samhälle kliver fram och säger: nu räcker det”.

Exakt. Precis. Och jag är en av de många som gör det. Men när vi gör det kallas vi, folket, rasister eller annat ovidkommande och nedsättande av dig och andra.

Annie, get your gun (jag anspelar återigen på den klassiska filmen, och menar att du måste ta ditt ansvar nu). Åk ut i Sverige och se vad som händer, på riktigt.

★ Tala om för dem som inte begripit vad de ska göra vad de ska göra. Fixa det.

★ Om de inte förstår dig när du talar svenska, är väl något fel. Du sa ju att 30 miljoner kunde komma hit bara de lärde sig språket, började arbeta och ”integrerade sig” direkt. Fixa det.

★ Tala om för dem som våldtar flickor, de som skjuter på gator, torg och i pizzerior, de som bygger stora läger i stadsparker, de som eldar upp skolor och bilar, de som kastar sten på brandmän och poliser och de som rånar barn som säljer majblommor att det är förbjudet. Fixa det.

Annie, åk på en en road-trip och upplev verkligheten, som Thelma & Louise gjorde i filmen med samma namn. Tag med dig Mona Sahlin, Magdalena ”Tomt i ladan” Andersson, Åsa ”Jag målar min båt med vad jag vill” Romson och Rosanna ”Jag visar mina t-shirts i riksdagen” Dinamarca.

Ni kan köra in i solnedgången medan ni sjunger ”I’m a poor lonesome cowboy…”

Annie, seriefiguren Lucky Luke drar snabbare än sin egen skugga. Politikers munnar verkar vara snabbare än sin egen skugga, dessvärre verkar det inte gälla er uppfattningsförmåga och tankeverksamhet.

Kör långsamt, det finns ett välfärdsstup där framme, det är den välfärden ni politiker förstör nu.

Med vänlig hälsning

Mikael Carlsson

Är moderata muslimer egentligen kristna?

ayaan-hirsi-ali-1440x564_c

25 april, 2015

 

När morden i Paris begicks av islamistiska terrorister, sades att det inte hade med islam att göra. Samma sak då människor mördades i Köpenhamn, och varje gång Islamiska statens soldater eldar upp levande människor, skär huvudena av knästående bakbundna fångar eller kastar homosexuella män från hustak.

En del framhåller de ”moderata muslimerna” när islams grymheter i Mellanöstern visas på tv eller via internet. Det märkliga är att de ”moderata muslimerna” är tysta, ingen av dem fördömer den ideologi som påbjuder dessa hemska handlingar.

En del av islams företrädare pratar om islams reformering (anpassning) till Västvärldens demokratiska och jämställda samhällen, de får hjälp i sin propaganda av okunniga otrogna. Med tanke på att 1 400 år förflutit sedan Koranens tillkomst, och islam fortfarande följer den våldspredikande boken bokstavligt, är det väl dags att reformeringen börjar på riktigt nu?

 

Men problemet är att om Koranen och islam reformeras är det inte längre islam.

★ Tar man bort sharialagar, kvinnoförtryck och den med mänskliga rättigheter icke förenliga värdegrund islam har, är det inte islam längre.

★ Försvinner tron på att det är islams gud Allahs egna ord som finns i Koranen, och att de orden måste följas bokstavligt, finns inte islam längre.

★ Tar man bort profeten Muhammeds status som okränkbart manligt ideal (Muhammed var bland mycket annat en grym ökenpirat som gillade mycket unga flickor) finns inte islam kvar.

Det talas om moderata muslimer som inte tror på en del av islams budskap, men är de egentligen muslimer? De kanske är kristna utan att veta om det?

 

I Dagens Nyheter skrev Erik Helmerson en artikel om Ayaan Hirsi Alis nya bok Reformera islam. Artikelns rubrik lyder ”Relevant reform av islam”, och slutar med orden:

”Reformationen av islam pågår redan. Men den är en komplicerad process med små framgångar och stora bakslag. Kanske har Ayaan Hirsi Ali inte de rätta svaren, men frågorna hon ställer är viktiga.”

Ayaan Hirsi Ali är förmodligen en av dem som faktiskt kan ställa de rätta frågorna, som kan förklara vad islam är och som har de rätta svaren. Lite bakgrundsfakta om henne:

★ Hon är född i Somalia, men 1976 tvingades hon och familjen lämna landet för att slutligen hamna i Tyskland.

★ Som 18-åring lovades hon bort till en släkting, men bröt då med familjen och flydde till Holland, där hon fick politisk asyl.

★ Hon har i Holland arbetat som tolk på bland annat flera abortkliniker och kvinnohus.

★ Hon har studerat statskunskap vid universitet.

★ 2003 valdes hon in i det nederländska parlamentet.

★ Numera bor hon i USA.

 

Tillsammans med filmaren Theo van Gogh gjorde Ayaan Hirsi Ali 2004 kortfilmen Underkastelse, som handlar om kvinnoförtrycket inom islam. Filmen väckte ilska bland många muslimer i Nederländerna, de såg filmen som hädelse. Den 2 november 2004 mördades van Gogh av en muslim, och på van Goghs döda kropp fanns ett brev med dödshot riktade mot Ayaan Hirsi. Efter detta tvingades hon leva på hemlig adress och under ständigt livvaktsskydd. Det är bara ett exempel på islams sätt att verka genom hot och våld, här är fler:

★ För några år sedan gjordes en film om profeten Muhammed, fyra människor på ambassaden i Benghazi mördades 2012 med hänvisning till den.

★ I Sverige har vi Lars Vilks som tvingades lämna sitt hem, och nu flyttas från plats till plats på grund av islams hot.

★ I Paris mördades 17 människor för att de ritade karikatyrer av Muhammed, försvarade demokratin eller var judar.

★ I Köpenhamn dödades två oskyldiga i attentaten mot Kruttønden och synagogan på grund av islam.

Trots flytten till USA är Ayaan Hirsi ändå i fara; islam vill med hot, våld och propaganda tysta alla kritiker. Framförallt vill de göra sig av med dem som konverterat från islam, som med sin kunskap kan berätta om det sanna islam och därmed är farliga för den förtryckande ideologin. Diktaturers värsta fiender är kunskap, upplysning, fri kommunikation, fria åsikter och fritt tänkande – saker som vi i vår demokratiska samhällskultur tar för givna, men som inom islam är förbjudet (haram).

 

Erik Helmerson skrev i DN att det är värre att tysta islamkritiker än att kritisera islam, och att epitetet ”kontroversiell” borde hellre klistras på dem som vill tysta kritiker som Ayaan Hirsi Ali, men av någon orsak verkar detta efter bara ett halvt dygn vara bortredigerat ur hans text.

Artikelförfattaren verkar ha mer kunskap om islam än många andra, eftersom han i sin artikel om bokenReformera islam beskriver, analyserar och drar denna korrekta slutsats:

“Att ‘Muhammeds halvt gudomliga och ofelbara status’ skulle kunna ‘reformeras eller ogiltigförklaras’ är ungefär lika sannolikt som att världens kristna skulle acceptera ett nytt testamente där Jesus inte längre var både människa och Gud.”

Det är alltså omöjligt att reformera islam.

I tidningen New York Times säger Ayaan Hirsi: “Islamic violence is rooted not in social, economic or political conditions — or even in theological error — but rather in the foundational texts of Islam itself.”

På svenska blir det: ”Islamskt våld är inte uppkommet ur sociala, ekonomiska eller politiska betingelser – eller ens ur teologiska fel – utan snarare i de fundamentala texterna om islam självt.

 

En kvinna som fler borde lyssna på är Mona Walter, som flyttade till Sverige från Somalia 1994. Hon kan islam och beskriver islam som det är. Mona lever, precis som Ayaan Hirsi, under hot från det muslimska samhället.

Mona tystas av det svenska etablissemanget, ändå skrev Erik Helmerson i DN att ”det är värre att tysta islamistkritiker än att kritisera islam”.

När kommer DN att göra reportage om och intevjuer med Mona Walter? När kommer det ”opartiska” och av oss betalade SVT låta Mona vara med i morgonprogrammens soffor, nyheterna, Agenda och Debatt? Hon har nyligen varit med i ett inslag i den amerikanska tv-kanalen CBN, ni kan läsa om den här.

 

Jag har börjat läsa boken Islamiska staten av Loretta Napoleonsk, som handlar om det faktiska islam. I boken beskrivs hur olika islamistiska ledare från olika falanger under lång tid arbetat för att återskapa det gamla kalifatet. Det islam som beskrivs i boken är det riktiga islam, enligt de fundamentala texterna om själva islam som kan läsas i Koranen. Detta islam finns i Europa och Sverige nu. Erik Helmerson skrev alltså: ”Reformationen av islam pågår redan. Men den är en komplicerad process med små framgångar och stora bakslag.” Jag påstår att islam inte kan reformeras, islam sitter fast i sig självt.

 

 

I stället är det diktatoriska våldsamma islam som Muhammed skapade för 1 400 år sedan, med modern teknik och nyvunna kunskaper om propaganda och strategi, på väg att ta över Mellanöstern. Det islam har redan nästa mål klart för sig: Europa. Det är inte en reformering av islam som kommer att ske, det är islams reformering av våra demokratiska och fria samhällen som pågår framför våra ögon. Det vi ser ske i Syrien och Irak, är bara början på islams erövring av världen, men världen har inte förstått det än. Om vi inte lär oss mer om islam är vi chanslösa i det krig som faktiskt pågår. Tre enkla steg för att kunna debattera islam:

    1. Börja er kunskapsinhämtning med att lyssna på Mona Walter i Radio Länsman.
    2. Köp boken Islamiska staten.
    3. Och gå inte på lögnerna ni hör om islam som en ”fredens religion.

 

 

Islam eller demokrati? Du måste göra ditt val.

Vill du ha frihet eller islam?

islam i

13 april, 2015.

 

För en tid sedan skrev religionshistorikern och islamologen Richard Lagervall en debattartikel i Sydsvenskan, där han påstod att islam numera är en svensk religion. Jag analyserade texten, tog bort osakligheter, allmängiltiga resonemang, direkta felaktigheter och floskler och kvar blev: Ingenting. Artikeln bestod till övervägande den av tämligen grov retorik.

Jag skrev en torrt saklig debattartikel som svar, den togs naturligtvis inte in i Sydsvenskan. Att sprida upplysning om islam är inte godkänt i åsiktskorridoren, de vill fortsätta berätta sagor i mörkret.

En viktig del i islams spridning är da’wah, att berätta sagor, att gradvis övertyga andra om islams förträfflighet, att vänja otrogna (ickemuslimer) vid islams ideologi och lag (sharia) och helst få de otrogna att revertera. Enligt islam är vi alla födda muslimer, vi vet bara inte om det, så när vi otrogna bekänner oss till islam ”återvänder” vi till den rätta läran, vi reverterar, återgår.

De övertygade och reverterade propagerar (som alla nyfrälsta gör) hårt för sin sak, dock utan full kunskap om islams hela innebörd: Total makt och kontroll. 8 april fanns ytterligare en artikel i Sydsvenskan som propagerar för att vi ska göra plats för islam. Den här gången är det Andreas Hasslert som med fagra ord vill bana väg för islams, ur ideologisk ansats, diktatoriska välde.

 

Jag tar artikelns innehåll helt kort och i delar:

 

  1. Hasslert börjar med att skriva att det Sverige som byggdes under 1930-talet var ett Sverige för svenskarna. Det tar jag för självklart, vilka skulle landet annars ha byggts för? Och varför skulle våra förfäder ha byggt det åt andra?

  2. Han fortsätter med ”det jag längtar efter är ett leva och låt leva-perspektiv”. Det gör de allra flesta flergenerationerssvenskar och invandrade, det synsättet är en del av vår demokratiska samhällskultur, i motsats till islams totalitära synsätt.

  3. Sedan kommer budskapet: ”Vi måste bygga ett nytt vi som kan innehålla många sätt att vara svensk på, inklusive ett muslimskt.”

Jag undrar vad Hasslert menar att ”sättet att vara svensk på” är i dag.

Jag undrar också vad ett ”muslimskt svenskt sätt” kan vara, eftersom islam bestämmer allt i alla muslimska samhällen. All islam i världen vilar nämligen på samma fundament – Koranen, sunna och sharia – och dessa ska följas likadant i Sverige som de följs i exempelvis Syrien, Irak och Iran.

Allt Muhammed fick som uppenbarelser står i Koranen (Muhammed är föredömet vars handlingar muslimska män ska följa). Koranen tros innehålla Allahs egna ord, de ord som alla muslimer måste följa bokstavligt.

Det är alltså det Hasslert propagerar för.

  1. Direkt lögnaktigt blir det när han sedan blandar in kompetens i islam med meningen: ”Annars kommer vi att fortsätta tappa kompetent arbetskraft till andra länder.” Vad har islam med kompetent arbetskraft att göra? Vilka muslimska länder har en konkurrenskraftig och framgångsrik industri som skapar mängder med nya jobb? Och i vilka muslimska länder är mänskliga rättigheter, demokrati och naturvetenskaplig bildning en del av samhällskulturen?

 

Så sent som 2006 skrevs Ammanbudskapet under, och 1990 undertecknades Kairodeklarationen.

Båda förklarar att sharia och islam står över all annan lag i världen och att FNs mänskliga rättigheter inte gäller. IS, och alla islamistiska terroristorganisationer, följer bara Koranen när de utför sitt osmakliga och brutala värv. Det finns redan islamister i Sverige vars metod är våld och vars mål är att etablera ett kalifat.

Det är alltså det Hasslert propagerar för, antagligen utan själv veta om det.

Den kompetenta Merit Wager som på sin blogg låter anonyma miggor (anställda på Migrationsverket) kommer till tals. Hon skriver:

”Deras målsättning är att etablera ett kalifat i Sverige där bara sharialagar ska gälla.”

Loretta Napoleoni är expert på islamistisk terrorism och hur den finansieras. Hon kommer till Stockholm 14 april och deltar i en debatt om islam.

Napoleoni har skrivit en bok om IS, jag rekommenderar svenskar i allmänhet men politiker och mediefolk i synnerhet att läsa den. Richard Lagervall och Andreas Hasslert borde ha läst den för länge sedan.

 

Islam i Sverige är inte en helt ny företeelse, men islam växer. Ordet islam betyder underkastelse, ordet muslim betyder ”den som underkastar sig”. Måste vi då bli muslimer i Lagervalls och Hasslerts ”nya” muslimska Sverige? Nej, det finns alternativ:

★ Att under förödmjukande former betala en krigsskatt till islam, den så kallade jizya.

★ Att flytta.

★ Att dö.

 

Det är alltså det Lagervall och Hasslert propagerar för. Hasslerts fru, även hon reverterad till islam, skrev för tio år sedan en artikel där hon påstod att ”vara muslim innebär ansvar”. Det är ytterligare ett exempel påda’wah och allmängiltiga floskler, att vara jude, katolik, förälder, anställd, skolelev och så vidare innebär ju också att ta sitt ansvar. Men artikeln, liksom Lagervalls och Andreas Hasslerts artiklar, är en del av islamsda’wah, långsam målmedveten indoktrinering. Islam är politik, och resultatet av den politiken ser vi alla i Syrien, Rinkeby, Luton, Irak, Saudiarabien, Iran, Rosengård och många andra platser i världen.

Ytterligare en da’wah-artikel handlar om slöjan som ”frihet”.

I muslimska länder dör kvinnor i kampen för att slippa förtryckarplagg, i den fria världen propagerar alltså några få för att de ska införas. Politik.

Den politiken har bland annat medfört att män och kvinnor reser från det sekulariserade Sverige för att i en guds namn mörda medmänniskor. De så kallade etableringslotsarna (invandrare från MENA-länder som skattebekostats och i Arbetsförmedlingens regi skulle lotsa invandrade landsmän in i vårt samhälle) har rekryterat terrorister till islamistiska IS.

 

Frågan vi bör ställa oss är vilken politik, vilken ideologi och vilken samhällskultur vi vill ha i Sverige.

★ Vill vi ha det som östtyskarna hade det under Sovjetkommunismens regim?

★ Vill vi ha det som människor i Irak, Nigeria, Syrien, Afghanistan, Iran och andra islamiska länder har det?

★ Eller vill vi ha det som våra far- och morföräldrar byggde upp under sin levnad? Den världsberömda svenska modellen.

 

Da’wah och floskler eller sanning och framtid?

Vilken frihet vill du ha?