Månadsarkiv: september 2015

När kommer den europeiska revolutionen?

Revolution-1440x564_c.jpg

25 september, 2015.

 

Ordet revolution kommer ur det latinska ”re voltere” och kan betyda återgång eller omvälvning. Då vi talar om revolutioner som en folkets resning betyder revolution en snabb förändring och omdaning av ett lands politiska, ekonomiska och/eller sociala system, kända revolutioner är exempelvis Franska revolutionen 1789-1799 och Ryska revolutionen 1917.

Det finns likheter mellan den franska och den ryska, men det finns även skillnader: Likheten är folkets missnöje med sin egen situation, skillnaden är att Frankrike utvecklade en demokrati, socialismen en diktatur.

I slutet av 1700-talet var Frankrike Europas starkaste stat, men krigen som Frankrike hade deltagit i under andra halvan av 1700-talet hade kostat staten enorma summor pengar. För att fylla de tomma skattkistorna lät den franske kungen Ludvig XVI öka skatterna för folket (adeln och prästerskapet var undantagna från dem). Ett folk (98 procent av landets dåvarande befolkning) skulle alltså betala för något de inte fick del av.

Under Ryska revolutionen 1917 störtades det gamla tsarväldet och byttes ut mot ett kommunistiskt styre. Kommunisterna lyckades använda skillnaden mellan tsarfamiljens luxuösa liv och folkets fattigdom för att ta makten. Kommunisternas ledare Lenin ansåg att det var kommunisternas uppgift att leda in de outbildade arbetarna och bönderna på den rätta vägen: Ett maktövertagande genom revolution. Kommunisterna propagerade för fred, bröd och jord till bönderna, de tog makten genom en statskupp.

Resten är, som man säger, historia, och en blodig sådan under Sovjetväldet.

 

Att missnöjda människor till slut gör uppror är inte konstigt, strejker för högre löner är ett exempel på ett milt uppror, men resultaten kan variera.

Då Franska revolutionen genomfördes hade 1800-talets industralisering inte kommit igång.

★ Socialismen (kommunismen) fanns inte.

★ Frankrike utvecklades till en demokrati.

★ Frankrike åtnjöt efter revolutionen utveckling och välstånd.

★ 1800-talets industrialisering innebar socialismens födelse.

★ Då Ryska revolutionen genomfördes var socialisterna pådrivande.

★ Socialismen baseras på att människor är missnöjda.

★ Socialismen ”glömmer” bort att berätta för de missnöjda att de måste arbeta, det är alltid ”andra” som ska dra lasset.

★ Inom socialismen kallas att andra ska dra lasset för ”klasskamp”.

★ I Ryssland utvecklades diktatur (kommunismen).

★ Sovjetunionens folk led och dog.

 

Folkets missnöje kan användas i politiskt egoistiska syften – att ta makt. När egoistiska politiska motiv ligger bakom en revolution bildas diktaturer, exempel är nazismen, fascismen och kommunismen. För att behålla makten och betvinga folket använder diktaturer hot, våld och propaganda. Vad gör folk uppror och revolterar mot? Förtryck.

Diktaturer kan bara leva en viss tid, demokratin kommer alltid att segra.

Sovjetunionen är ett exempel på hur en diktatur (socialistisk) föddes, men med tiden dog. Samma ideologi finns i Kina där en revolution bröt ut 1911 och kejsardömet föll. Det blev upptakten till många års maktkamper och stridigheter, 1921 grundades det kinesiska kommunistpartiet som slutligen tog makten 1949. Mao Zedong blev Kinas diktator.

Den kommunistiska diktaturen mördade miljontals människor under sin tid, jag rekommenderar Ming Wang-Sonnerups självbiografiska bok Rött land, röd jord som beskriver en flickas uppväxt och hur folket behandlades, led och dog under kommunismens tyranneri.

 

Beatles gjorde låten Revolution redan 1968 (lyssna gärna på den via länken här nedan), en protestlåt mot det politiska våld som diktaturer använder. I texten sjunger de bland annat (fritt översatt till svenska):

 

”När du talar om förstörelse kan du sluta räkna med mig.”

”Du säger du har en lösning, vi vill alla se din plan.”

”Om du bär på en bild av ordförande Mao, kommer du inte greja det i vilket fall som helst.”

Vi kan ersätta Maos bild med diktatorerna Lenin, Stalin, Hitler eller Mussolini, men hur gör vi med islam? Ritar man en bild på islams profet Muhammed riskerar man att dömas till döden av islams anhängare. Det är väl diktatoriskt?

 

Den diktatoriska ideologin islam växer med oroväckande fart i Europa, dels på grund av socialismen som utnyttjar islam för att skapa ”klasskamp”, dels på grund av den skattebekostade invandringen från islamistiska länder. Det är alltså vi skattebetalare som själva betalar diktaturens införande! Dock vill inte alla ha vare sig skattebekostad invandring eller islamisering:

★ En del av EUs medlemsstater har i klartext sagt att de gärna hjälper flyktingar, men inte vill ta emot ”ekonomiska migranter” (lycksökare).

★ En del har sagt att de gärna tar emot kristna krigsflyktingar, men inte islams anhängare.

Nu har EU-kommissionen fattat beslut om att alla så kallade flyktingar (även ekonomiska migranter och muslimer) ska tvingas på alla EU-länder.

Risken med att stora mängder människor kommer till Europa (där vare sig bostäder eller arbetstillfällen finns för dem) är att det skapas en ”underklass” där missnöjet pyr och växer, socialismen ”glömmer” ju att berätta att de hitkommande måste arbeta och delta i våra samhällskulturer. Reultatet blir en klasskillnad, en effekt blir förmodligen ”klasskamp”. Lägg till islams doktrin att alla i världen ska underkasta sig islam, så har vi en ganska ruggig situation under uppsegling nu.

Kommer klasskampen se ut som i Iran, Irak, Syrien och Islamiska staten?

 

I och med EU-kommissionens beslut öppnas dörrarna ännu mer för motsättningarna, och det är Tysklands ledare Angela Merkel som är arkitekten bakom den planen (Frankrikes president Hollande och Sveriges statsminister Löfven stöttar den). Från en artikel i Gatestone är följande hämtat:

”Tysklands förbundskansler Angela Merkel, vars öppna dörrar-politik har drivit på den nuvarande migrantvågen till Europa, har redan flaggat för att kommissionens plan ”bara är första steget” och att Europa kan tvingas ta emot ännu fler. Tyske vicekanslern Sigmar Gabriel sa att Tyskland kan ta emot 500 000 migranter om året i ‘åtskilliga år till’. …Det är fortsatt oklart hur många av de migranter som kommer till Europa som faktiskt är flyktingar från krigszoner och hur många som är ekonomiska migranter på jakt efter ett bättre liv i Väst”.

 

Vad vi ser i Europa är en variant på ”Katten på råttan, råttan på repet”, inget land vill ha de så kallade flyktingarna (70 procent av dem är män enligt UNHCR), därför tvingas EU-länderna ta emot dem. Samtidigt skriker FNs flyktingorgan UNHCR efter mer pengar, pengar som Europas länder i stället ska tvingas använda för att ta hit dem som haft råd att resa 4 000 kilometer. Cirka 60 miljoner människor är på flykt i världen, tusentals barn svälter ihjäl någonstans varje dag, men Merkel & C:o använder våra pengar för att ta hit några tiotusentals ”flyktingar” från islamistiska länder i stället.

I Frankrike gjorde folket revolution för att skatterna höjdes utan att folket fick något tillbaka. Nu höjs våra skatter utan att vi får något tillbaka. Likt i Beatles låt måste vi, folket, fråga oss:

Angela Merkel i Tyskland: Vad är din plan?

François Hollande i Frankrike: Vad är din plan?

Stefan Löfven i Sverige: Vad är din plan?

 

Vi vill alla se era planer, annars är vi inte med er. Det är dags för en förändring, annars riskerar Europa att skakas av revolutioner. Men vilka är det som kommer starta revolterna, är det den nya och besvikna ”underklassen” (skapad av socialismen som lovat dem guld och gröna skogar ) eller vi, flergenerationssvenskarna, som förväntas försörja socialismens nya ”underklass”?

Det tål att funderas på en stund.

Har Miljöpartiet blivit ett islamistiskt parti?

22 september 2015. AP

 

Torsdagen den 17 september stod Henrik Arnstad som representant för den svenska “politiskt korrekta” massan i tv-programmet Debatt och gjorde bort såväl sig själv som Sverige.

Arnstad har kallat sig för historiker (han har läst historia en tid på Stockholms universitet, men inte tagit examen) och har blivit en av PK-Sveriges “experter”. Då jag såg Arnstad i debatten upplevde jag det som att han fastnat i en tankeloop, han jämförde allt som sker i Europa nu med Adolf Hitler och trettiotalet. Tankeloopen är tydlig eftersom han hela tiden återkom till sitt “så började det på trettiotalet”, “mellankrigstiden” eller “rasismen”.

Arnstad verkar se världen genom ett papprör, det är bara det att röret är fixerat mot en enda punkt hela tiden. En som ser allt genom enbart ett rör är ju en uppenbar fara, inte bara i trafiken.

 

I torsdagens “Debatt” var ämnet den enorma inströmningen av människor från islamistiska Mellanöstern och Afrika (MENA) och de problem den ställer till med i Europa. Danska och svenska politiker och debattörer möttes, Arnstad var alltså den svenska “experten”, historikern Mikael Jalving (han är i motsats till Arnstad historiker på riktigt) var Danmarks representant.

En av effekterna med den stora och skattebekostade invandringen från MENA är att islam växer i Europa, och Jalving tog upp islam som det problem det faktiskt är. Från den svenska sidan kom de vanliga flosklerna, rasismen, fascismen och trettiotalet var några av dem. Helt uppenbart är att PK-Sverige endast ser världen genom ett papprör som är fixerat vid en enda punkt: trettiotalets Tyskland.

 

Problemet i Sverige är att media under lång tid använt papprörsmetoden för att informera folket, vi har mest fått se det makten och media velat vi ska se. Av en händelse är mediamedarbetarna till övervägande del miljöpartister eller socialister/kommunister.

Vi sunt tänkande och demokratiskt sinnade människor vill inte ha någon form av diktatorisk ideologi som styr våra liv, vare sig

★ nazismen,
★ fascismen (fascismen är f.ö. pappröret Arnstads paradnummer),
★ kommunismen/socialismen (vilken är vänsterns och Jonas Sjöstedts ideologi) eller
★ islam (vilken växer fort i Europa).

Vi verkar förstå faran med de tre första ideologierna men islam är av några orsaker svårgreppbart. Orsaken är förmodligen en enda, och den är gudomlig. Det svårt att förstå något som ännu efter 1400 år inte utvecklats för att en gud sägs ha förbjudit det.

 

Det finns skillnader och likheter mellan de fyra diktatoriska ideologierna, några skillnader:

1

★ Fascismen, nazismen och socialismen/kommunismen är relativt nya, de kom till under 1800- och 1900-talen.
★ Islam i sin nuvarande form utvecklades redan under 600-talet.

2

★ De nyare ideologierna har eller har haft människor (bl.a. Marx, Lenins, Stalin, Hitler, Mussolini) som ledare och förebilder.
★ Islam har en gud (Allah) som ledare, en profet (Muhammed) som förebild och en bok (Koranen) som manual.

 

Några likheter:

★ De är kollektivistiska, ideologierna står över de enskilda människorna.
★ De tål inte kritik och fritt tänkande människor.

Hur hade världen reagerat om Hitler hade gjort som islams profet Muhammed,

★ sagt sig få uppenbarelser från en gud,
★ använt hot och våld för att driva igenom “guds” vilja,
★ fått 1,6 miljarder människor att tro på att det gud sagt är det enda rätta och fått dem att följa det.

Om det hade inträffat nu hade Hitler kallats för stolle och hans anhängare för tokiga sektmedlemmar, men när det handlar om islam kallas det religion.

Ändå agerar islam och nazismen likadant.

 

Som alla diktatoriska ideologier vill islam inte ha kritik, islam vill inte ha kunniga och fritt tänkande människor och islam vill ha kontroll över media- och utbildningsväsenden (bl.a. genom moskéernas verksamhet). De som är kritiska mot ideologin islam kallas “islamofober”, vilket är ett felaktigt uttryck, ordet fobi betyder ju inte “kritik”, ordet fobi kommer från grekiskan och betyder fruktan eller skräck.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke sade i vintras att vi måste lära oss om islam, men vad hon EGENTLIGEN menade var att vi ska lära oss vad “islamofobi” är och att det är fult att vara islamofobisk. Demokratiministern vill alltså gå islam till mötes och hindra sakliga debatter och välgrundad kritik mot islam.

 

Den statlig myndigheten Forum för levande historia fick uppdraget att lära svenska folket vad islamofobi är. Forum för levande historia sorterar under Kulturdepartementet (som Alice Bah Kuhnke är chef över), det är alltså ingen objektiv organisation som skall sprida informationen.

Enligt deras hemsida är myndighetens uppdrag att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde. Utgångspunkten i Forum för levande historias arbete är alltså Förintelsen, vilket kan tyckas motsägelsefullt då de ska försvara en ideologi som liksom nazismen vill utrota judendomen.

Forum för levande historia verkar lika lite som demokratiministern veta vad islam eller islamofobi är. Att islam och nazismen var såta vänner under andra världskriget tycks inte bekymra dem.

När en statlig myndighet får en ministers uppdrag att informera oss om att vi inte får vara kritiska mot islam har vi ett demokratiskt problem i landet. Den som medverkar till det demokratiska problemet är demokratiministern och miljöpartisten Bah Kuhnke.

 

Vi måste fråga oss:

★ Varför får inte islam kritiseras (en demokratis förutsättningar är ju bl.a. kritik och debatt)?
★ Varför förföljs och trakasseras de som aktivt, kunnigt och sakligt kritiserar islam, bl.a. Mona Walter som har skyddad identitet och Jan Sjunnesson?
★ Vilka, förutom islams ledare och aktiva anhängare, driver denna politik och denna jakt på sunda islamkritiker?

En fingervisning har vi redan fått i och med demokratiminister Bah Kuhnkes uttalanden och ageranden, en annan kan vi få genom att läsa om Bah Kuhnkes partikollega Anna Sundberg, vars muslimska namn är Um Anas.

Sundberg/Um Anas var gift med al-Qaida-terroristen Said Arif. Även Sundbergs/Um Anas svägerska ska enligt uppgift vara gift med en dömd terrorist.

 

Sundberg/Um Anas satt tillsammans med en annan miljöpartist, bostadsminister Mehmet Kaplan, i styrelsen för organisationen Charta 2008, en organisation som försvarade jihadistiska terrorister och verkade för en mjukare terrorlagsstiftning. Charta 2008 krävde bl.a. att den terrorbrottsdömde imamen Ali Berzengi skulle benådas, få resning och permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Mehmet Kaplan har av Nalin Pekgul anklagats för att vara islamist, vilket är benämningen på de muslimer som aktivt verkar för att det ideologiskt/politiska islam skall få allt mer inflytande och makt i demokratiska samhällen. Enligt en tidningsartikel anklagar hon honom för att vara en islamist med dold agenda.

Islam har ingen dold agenda, islam har en 1400 år gammal profetia att uppfylla: khalifatet ska råda, alltså ett världsherravälde likt det nazismn och socialismen haft/har som mål. Islam har två metoder att nå målet:

★ långsam påverkan genom lobbyverksamheter.
★ Våld (som vi bl.a. sett genom ett antal terroristattacker i USA, Israel och Europa samt genom Islamiska statens tillväxt).

I Europa har den långsamma påverkan alltmer övergått till våldsaktioner, i Storbritannien bedömer säkerhetsunderrättelsetjänsten att det finns tusentals islamister som uppges vara beredda att utföra terrorattacker i landet.

 

Islam växer i Europa genom lobbyismen samt många och effektiva punktinsatser, i en krönika har jag beskrivit en del av dem. Nu har islam tagit sig allt mer våldsamma uttryck i Europa. Medan det sker kikar Arnstad genom ett papprör och den miljöpartistiske demokratiministern vill hindra oss att kritisera islam. Vi kan vara rörande överens om att bl.a. demokratiministern och Arnstad har rört till det riktigt ordentligt.

Vi andra ser ett problem växa. Det kanske finns fog för att bli lite islamofobisk.

Kommer blågula islam ta över Sverige?

blågul

20 september 2015.

 

Har islams nästan omärkliga intrång i Europas demokratier övergått till mer hårdföra krav? Ett exempel är världens kanske största folkfest, den årliga oktoberfesten i München, som i år startar 19 september. Muslimerna vill nu stoppa den ”omoraliska” festen.

Oktoberfest (en stor ölfestival) arrangerades första gången år 1810, nu är denna folkfest utsatt för islamska krav. Islams anhängare har sänt in en skrivelse till Münchens styrande där det krävs att oktoberfesten ska ställas in på grund av:

★ Den omoral som råder på festplatsen.

★ Att alkohol och maträtter av svin kan störa de numera stora grupperna av muslimer.

★ Att ölfester visar en omoralisk och intolerant ställning till islam.

Skrivelsens författare Morad Almuradi skriver:

”Vi begär därför att årets planerade fest inställes och att man i stället hjälper alla de flyktingar som anlänt till Tyskland.”

I Sverige verkar ”flyktingarna” från de islamska länderna ha satt i system att inte kliva ur bussarna då de når destinationsorten, nu senast i Fredriksberg – i Tyskland vill de ställa in världens största folkfest.

Islams anhängare har mängder med krav på att den fria värld de själmant valt att resa 4 000 kilometer för att nå, ska anpassa sig till att bli den ”ofria” värld de valt att lämna.

 

Att islams anhängare ställer krav som innebär att vi undan för undan tar bort våra sedvänjor och traditioner är inget nytt, i stadsdelen Kreuzberg i Berlin förbjöds för två år sedan offentligt firande av religiösa högtider. Grunden var att islams anhängare ville fira ramadan fyra veckor i sträck på gatorna, vilket stadsdelen såg problem med. Eftersom man inte vill diskriminera muslimerna, beslöt man att förbjuda alla kristna högtider, inklusive granar och krubbor. Idén att ta bort det egna landets tradition kom ursprungligen från De Gröna och Piratpartiet, men genomfördes av en socialdemokrat.

I Sverige är de gröna (Miljöpartiet) och Socialdemokraterna ”piratpartier” i så måtto att de tar vår trygghet, välfärd och förmodligen även våra traditioner från oss.

 

Även i England försöker islam avveckla julen, för fyra år sedan startades kampanjen ‘Christmas is evil’ av en muslimsk grupp. Syftet var att “förgöra julen” i landet och leda britterna att konvertera till islam.

För drygt tre år sedan planerade Londons största universitet, London Metropolitan University, att förbjuda alkohol eftersom 20 procent av universitetets studenter var muslimer.

Men det är inte bara på universitetsnivå som anpassningen till islam sker, den myndighet som i England har till uppgift att kontrollera standarden i brittiska skolor (Ofsted) tog fram en rapport som avslöjade att islam sprider sitt budskap till barn i sekulära statliga skolor. Ofsted undersökte flera skolor i Birmingham, och i en rapport som publicerades avslöjades att en ”fruktans kultur” råder i en del av den brittiska statens skolor, man fann bland annat:

★ Att det islamiska böneutropet spelades upp i högtalare över skolgården.

★ Att extremister fick hålla föredrag för eleverna.

★ Böcker som hyllar stening, piskning och avrättningar (allt enligt islams lag sharia).

★ Åtskillnad av pojkar och flickor, där flickorna fick sitta längst bak i klassrummet.

Det verkar som om islam inte gillar olika.

 

Redan 2010 avslöjade Channel 4 att det fanns böcker i islamiska skolor som:

★ Innehöll instruktioner i hur man amputerar kroppsdelar.

★ Berättelser om de ”förkastliga egenskaperna” hos judar.

★ Att det korrekta straffet för homosexualitet är avrättning.

Detta spred sig alltså till sekulära skolor i England, så vi kan väl säga att mångkulturen är på väg att bli enkultur, en islamkultur. Inom islam är den naturvetenskapliga och värdsliga kunskapen inte tillåten, den är ”boko haram”, i stället är det den gudomliga utbildningen (bland annat att rabbla Koranverser utantill) som gäller.

Så har heller inte islam lyckats producera så många forskare eller Nobelpris.

 

Även i vårt grannland Danmark uppstod striden om julefriden. I ett bostadsområde sa för några år sedan de allt fler boende muslimerna nej till att föreningen skulle köpa in den traditionella julgranen. Det gillades inte av alla, dels för att en tradition skulle tas bort men även för att strax innan det planerade julgransinköpet för 7 000 danska kronor, hade föreningen använt tio gånger så mycket på att fira Eid (avslutningen på ramadan. Danska tidningen Den korte avis skrev om det.

”Samtidig er de islamistiske kræfter blevet styrket. Det giver sig udslag i de aktiviteter der bliver støttet eller ikke støttet. De beboeraktiviteter i bebyggelsen, som ikke er i nøje overensstemmelse med det nye flertals holdninger, er blevet lukket. Det er især beboerklubber med mange danskere som medlemmer, der får kniven. Etniske danskere føler sig under pres”, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Danska medier rapporterade om detta, danska TV-team var och filmade men precis som då ett svenskt TV-team nyligen jagades bort från Rinkeby attackerades de danska teamen av de boende i området.

Reality-teve är lätt att producera numera, besök Rinkeby och var beredd att fly.

 

Även i Norge krävde muslimer separata stadsdelar, ett krav var att en del av Oslo skulle bli deras.Stavangeravisen skrev:

”I brevet advares det mot at ’krigen’ kan komme fra Afghanistan til Norge og at ’det er en advarsel om 11. september på norsk jord’. Vi vil ikke være en del av det norske samfunnet. Og vi ser det heller ikke som nødvendighet å flytte ut av Norge da vi er født og oppvokst her. Og Allahs jord tilhører alle. Men la Grønland bli vårt. Sperr av bydelen og la oss styre den slik vi ønsker. Dette er til det beste for begge parter. Vi ønsker ikke leve sammen med skitne udyr som dere”.

De har ”flytt” 4 000 kilometer och kallar norrmännen för skitiga odjur. Är det ”fredens och kärlekens religion” det?

 

”Fredens och kärlekens religion” krävde hundförbud i Holland, i Haag sa den hundägande lokalbefolkningen att de trakasserats av muslimska invandrare som inte vill se djuren på allmän plats. Hasan Küçük var då turkisk-holländsk representant i Haags kommunfullmäktige för Islamdemokraterna, och han krävde hundförbud. Läs även här.

Den holländska storbanken Fortis upphörde med att ge barn spargrisar, de var rädda för att kränka muslimers känslor.

 

Det vi ser ske (och det jag beskrivit här är bara en liten del av det) är uppenbart en anpassning till islam, en islamisering av våra samhällskulturer och demokratier. Den islamiseringen pågår till och med via FN, 2008 kunde vi följa hur den islamistiska organisationen OIC arbetat för att göra kritik av islam förbjudet:

”Genom en icke-bindande FN-resolution i Human rights council förbjuds religionskritik i allmänhet och islamkritik i synnerhet. I mars i år kommer även en bindande FN-resolution som förväntas bli tvingande för alla medlemsländer och som begränsar yttrandefriheten för dem som kritiserar islam.”

En ideologi som vill förbjuda kritik mot ideologin ifråga är diktatorisk.

 

Vad vi måste lära oss, och inse, är att islam är:

★ Religion (tron på en gud och ett liv efter jordelivet).

★ Ideologi (idén om hur ett samhälle ska organiseras och styras, hur människor ska fungera med varandra i vardagen samt vilka institutioner som behövs för att styra samhället (moskéer).

★ En lag (sharia).

★ En människosyn (alla är muslimer, även ickemuslimer är det utan att veta om det).

★ En samhällskultur (framväxt ur ideologin och religionen).

★ Politik (att föra fram ideologin i ett samhälle, även i Sverige).

Ett litet bekymmer är att allt detta hänger lika intimt samman som siamesiska tvillingar, tag bort en del och islam är inte längre islam. Islams ledare vill inte göra det.

Frågan är: Vill vi ha sharia i Sverige? I England har de redan över 85 shariadomstolar.

 

Vi måste lära oss, och inse, att:

★ All islam i världen (oavsett om det är i Saudiarabien, Iran, Rosengård eller Rinkeby) vilar på samma fundament: Koranen.

★ All islam i världen har samma profet: Muhammed.

★ All islam i världen har samma mål: Alla på jorden ska underkasta sig islam, antingen som muslimer, som andra klassens medborgare eller dö.

Ideologin islam har funnits och verkat i 1400 år, islam har alltså ett rejält försprång mot oss aningslösa demokrater. Jag skrev till vår demokratiminister Alice Bah Kuhnke och frågade när hon skulle infria löftet hon gav att vi skulle få lära oss om islam. Svaret blev att vi ska få lära oss vad ”islamofobi är ur ett genusperspektiv”.

★ En av dem som från Ungdomsstyrelsen (där Alice Bah Kuhnke var högste chef innan hon blev minister ) som har fått pengar för att ”bekämpa islamofobi” är Hussein Hamad.

★ Hussein kan ses i en video (inbäddad länk) , där han sitter bredvid imamen Abo Raad i Uppsalamoskéen.

★ Abo Raad avslöjades av Gefle Dagblad som sympatisör av Islamiska staten och den militanta islamismens ledare i Sverige.

Det ser alltså ut som att uppdraget att lära oss vad islam är, blir de som vill införa islam i Sverige.

 

För att se hur islam har manövrerat in i våra demokratiska samhällen måste man, som det heter, upp till ett helikopterperspektiv, att enbart se delar ger ingen helhetssyn.

★ Vi måste visa allt vad islam gör.

★ Vi måste debattera islam.

★ Vi måste göra det sakligt och kunnigt.

★ För att kunna göra det måste vi lära oss vad islam är (och naturligtvis inte från islams ledare och utbildare, det är ju som att av Hitler lära sig att nazismen är god).

Jag har skrivit fem krönikor om islam, de är i allt väsentligt korrekta (en del av länkarna i dem är dock inaktuella). Här är länken till den sista krönikan i serien.

De fem artiklarna finns även inlagda i mitt Facebook-forum ”Islam för nybörjare och vetgiriga”, ett öppet läsforum baserat på sakliga fakta. Det innehåller information från ett antal kunniga personer, tag er gärna tid att läsa det.

Om vi inte debatterar och sakligt kritiserar delar av islam (som sharia) kommer islam att vara den rådande ideologin i Sverige inom en snar framtid. Då finns det risk för att Sverige blir ett nytt Syrien.

 

Ska Tyskland än en gång orsaka splittring i Europa?Cirkus-1440x564_c.png

11 september 2015.

Det ser ut som om det europeiska inbördeskriget närmar sig. Är det Tyskland som än en gång ska sätta Europa i brand? Angela Merkel vill tvinga alla att ta emot ”EU-kvotlyktingar, med piska och morot. De EU-länder som tar emot ”flyktingar” ska få betalt, medan de som inte vill ta emot flyktingar kan betala för att slippa. Den skamliga handeln med människor har alltså blivit Merkels flyktingbutik.

Det börjar hetta till i Europa, vi ser flera samtidiga konflikter under uppsegling. En av dem gäller den skattebekostade invandringen (i ett försök att dupera folken har den döpts om till den europeiska flyktingkatastrofen) där två läger uppstått:

★ De EU-länder vars politiska ledare vill ta emot skattebekostade invandrare från MENA (Mellanöstern och Afrika).

★ De EU-länder vars politiska ledare inte vill ta emot dem.

Rent logiskt borde varje suverän (självständig) stat själv få bestämma vilka den vill släppa in, vilket de i princip gör även om ett av fördragen (Schlengenfördraget) har öppnat EU-ländernas gränser. Ett annat fördrag, Dublinförordningen, säger tydligt att asylsökare som kommer till EU ska söka asyl i det första land de kommer till, men nu vill Tysklands ledare Merkel tvinga alla att ta emot ”EU-kvotlyktingar”. Suveräniteten är i fara, nu är det piska och morot som gäller (syndapengar och mutor). De EU-länder som tar emot ”flyktingar” ska få betalt (mutor), de som inte vill ta emot flyktingar kan betala (syndapengar) för att slippa. 

Handeln med människor har alltså blivit Merkels flyktingbutik. Det är skamligt.

 

Många är ovetande om bakgrunden till det som är dagens EU: Krig.

EU har vuxit fram stegvis, en enkel sammanfattning:

  1. Efter två världskrig startade sex länder (Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Italien, och Tyskland) ett samarbete om kol- och stålproduktion. Det viktigaste motivet till samarbetet var att säkra freden i Europa, tanken var att de som är beroende av varandra inte slåss.
  2. Inom de tre mindre länderna (de så kallade Benelux-länderna) fanns redan då idéer om en gemensam marknad, en tullunion och en gemensam handelspolitik, det som blev Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). Samtidigt skrevs fördraget om Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) under.
  3. 1967 slogs tre gemenskapers institutioner samman för att förenkla det europeiska samarbetets former, organisationen kallades för Europeiska gemenskaperna (EG).
  4. 1983 antog Europeiska rådet en deklaration (starten på det som numera kallas den Europeiska unionen, EU) där man uttryckte sin vilja att bilda en europeisk union som förutom EG skulle innehålla utrikespolitiskt samarbete.

Inom EU finns en mängd fördrag som exempelvis:

★ Schengen (gör att vi kan resa fritt utan pass mellan Shengenländer)

★ den monetära unionen EMU (som innebär en gemensam valuta, euro) och

★ Dublinförordningen (som säger att asylsökande som kommer utifrån EU ska söka asyl i det första EU-land de kommer till).

Varje medlemsland kan förhandla om alla de olika fördragen, så har till exempel Sverige valt att inte ingå i EMU. Tanken med EU var att det skulle bli som det framgångsrika USA, ett antal stater som var förenade i en union. Nu ser det i stället ut som om det europeiska inbördeskriget närmar sig. Är det Tyskland som än en gång ska sätta Europa i brand?

 

Under åren som gått har vi ömsom fnissat åt galenskaperna som EG och EU sysslat med, ömsom skakat på huvudet åt dem. Debatten om raka gurkor är ett exempel, men det är inte lika skrattretande som att Europaparlamentet (EUs riksdag) på grund av missriktad stolthet flyttar från Bryssel till Strasbourg tur och retur en gång per månad. Flyttkarusellen kostar omkring 2 miljarder kronor per år och innebär utsläpp av 19 000 ton koldioxid per år.

Det är heller inte skrattretande att se hur Dublinförordningen i praktiken satts ur pel för länge sedan (Italien och Grekland vill inte ha de ankommande ”flyktingarna” hos sig, och ”flyktingarna” vill vidare främst till Tyskland eller Sverige). En av tankarna med fri rörlighet inom EU för EU-medborgare innebar att våra gränser flyttade till EUs ytterområden (Finland, Grekland och Italien för att nämna några), våra tullstationer och gränskontroller övergavs i stort sett helt. Resultatet är att vår tullmyndighet minskat sina resurser med 22 procent sedan år 2000.

★ år 2000 fanns 2 567 tulltjänstemän

★ Vid slutet av år 2014 var de 2 012.

 

Underbemanningen drabbar tullstationerna vid våra gränspassager.

Det är som att lämna hönshuset öppet för räven och hoppas att den berömde ”någon annan” vaktar ute i skogen. Är det inte en liten Löfven som står där och spejar? Nej, han sitter hos Merkel och äter kycklingbröst.

 

Resultatet av att flytta gränser (de är ju bara en social konstruktion sa världens rödaste moderat, Fredrik Reinfeldt) och gränskontroller, är precis som om vi bodde i ett flerfamiljshus, men tvingades sluta låsa vår dörr med förklaringen att hyresvärden minsann har kodlås på entéportarna. Problemet uppstår då

★ ett par grannar på nedre botten (familjerna Italien och Grekland) inte klarar att ha sin balkongdörr stängd och låst och

★ de fått in för många som oinbjudna bor och äter där utan att betala för sig.

★ Grekland och Italien skickar, i stället för att till exmpel ordna skjuts hem för de oinbjudna, ut dem i farstun och uppåt i huset (längst upp bor familjen Sverige) och

★ det sprider sig ett rykte bland dem som tagit sig in i den ”låsta” fastigheten: Hos familjen Sverige högst upp är det bara att ta för sig av mat och annat, det finns döttrar att ”låna” och de har inget att försvara sig med.

Resultatet blir att allt fler (som kan ha vapen, droger och annat med sig), knatar uppför trappan till familjen Sverige. Andra grannar i huset har låst sin dörr och säger att de inte ska ta in objudna i sin bostad, det är bland andra familjerna Finland, Tjeckien och Ungern, de hänvisar till husets regel (Dublinförordningen) och säger att familjerna Italien och Grekland ska ta hand om dem som tagit sig in hos dem.

Det är den situation vi har i Europa och Sverige nu, och därför mullrar det inom EU.

 

Nu har Merkel kommit med förslag på att alla EU-länder ska tvingas ta emot ”EU-kvotflyktingar” enligt ett kvotsystem.

Kvoterna beräknas matematiskt med tysk precision, men nu börjar det politiska fulspelet, nu kommer mutor, undantag och möjlighet att köpa sig fri:

★ EU lovar att kompensera medlemsländerna med ungefär 56 000 SEK för varje ”flykting” de tar emot.

★ Om ett EU-land väljer att inte ta emot flyktingar så ska landet kunna köpa sig fritt. Summan motsvarar 0,002 procent av landets bruttonationalprodukt. Pengarna ska kanaliseras till en fond som upprättas för ändamålet, (alltså att muta de andra att ta emot ”flyktingar”).

★ Storbritannien, Irland och Danmark har frikort, på grund av olika undantag enligt EU-lagstiftningen står de utanför kvotsystemet. Storbritannien kan alltså skramla lite med en nyckelknippa för att visa sin solidaritet med Merkel, men i praktiken bryr de sig inte om hennes idé.

★ Finland, vars andel bara skulle vara 2 398 flyktingar/år, anser helt korrekt att förslaget står i strid med Dublinfördraget, de säger att de inte kan godkänna ett system med bindande kvoter.

 

Finland skulle endast behöva betala 4,1 miljoner euro (cirka 39 miljoner svenska kronor) för att inte ta emot en enda EU-kvotlykting!

Om Sveriges BNP 2015 blir ungefär 4 000 miljarder kronor (den var 3 915 miljarder förra året) och vi räknar med 0,002 procent blir summan för att Sverige ska köpa sig fri knappt 80 miljoner svenska kronor/år. Den skattebekostade invandringen beräknas kosta oss omkring 250 miljarder netto årligen, enligt docent Tullbergs utredning. Om det var er bostad (Sverige) och er plånbok (vilket det faktiskt är, det är era skattepengar politikerna spelar med), vad hade ni valt?

★ Att betala en bråkdel av den totala kostnad det skulle bli att ha och betala för en inneboende under oöverskådlig tid, för att inte behöva ha den inneboende och den kostnaden?

eller

★ Att få en knapp månads försörjning betald för er inneboende, sedan står ni för kostnaden resten av den tid den inneboende vistas hos er?

 

Ett hypotetiskt exempel:

★ Om det kommer in 100 000 EU-kvotlyktingar ett år får Sverige 5, 6 miljarder kronor det året.

★ De bidrag vi skulle få är pengar som vi redan betalat in till EU en gång, det är alltså våra egna pengar vi får tillbaka.

★ Om varje ”flykting” exempelvis kostar 2000 kronor/dag, innebär det att de ”bidrag” vi får från EU är borta på en knapp månad, men kostnaden kvarstår.

Sett ur det perspektivet är det billigt att betala 80 miljoner kronor för att inte få de bidrag vi skulle fått (och som vi faktiskt betalat in pengar till själva via EU-avgiften). Ingen kan på fullaste allvar tro att friköpssummorna som ett antal länder sannolikt kommer att betala, räcker till att muta andra EU-länder att ta emot EU-kvotflyktingar. Jag ser en konstruktion som ser bra ut i en tidningsartikel, men inte kommer fungera i praktiken.

Men det är ballt att få vara med i tidningar och teve, så Merkel, Löfven och de andra kommer att fortsätta sitt spel för gallerierna.

 

Medan allt detta taskspeleri pågår undrar jag varför inte länder som Bahrain, Qatar och Saudiarabien öppnar sina gränser för sina arabiska bröder och systrar. Saudiarabien har  luftkonditionerade tält för tre miljoner personer stående tomma året runt, men de är till enbart för muslimer som vallfärdar till Mecka (vilket alla muslimer ska göra minst en gång under sin livstid). De som flyr från islam i Syrien och Islamiska staten är ju mestadels muslimer, så de kan ju bo i de tälten. För visst handlar allt om konflikten i Syrien och Islamiska staten? Eller är vi lurade där med?

Under tiden herrgårdar och åldringsboenden i Sverige fylls med skattebekostade invandrare från MENA, fortsätter föreställningen i Cirkus Europa.

Får vi be om största, möjliga tyyyystnad.

“Wag the dog” är Miljöpartiets politiska strategi.

9 september 2015. AP

 

I söndags använde svenska politiker och andra en liten pojkes död för sina egna politiska syften. De stod på Medborgarplatsen på det svenskhomogena Södermalm och pratade om en sak vars ursprung är 4.000 kilometer härifrån men som de nu själva lockat hit.

Att människor dör i Medelhavet då de flyr från katastrofer i Mellanöstern och Afrika kallar de för “den europeiska flyktingkatastrofen”. Jag kallar det för den svenska politiskakatastrofen. I söndags försökte svansen få hunden att vifta. Wag the dog.

 

I fredags skrev Fridolin i en debattartikel:

“Tillsammans klarar vi av flyktingkrisen. Sverige har klarat av det förut och vi gör det igen”.

Nej Fridolin, vi har inte klarat av det vi nu utsätts för av den enkla orsaken att vi aldrig utsatts för det tidigare. Inte ens under ett brinnande världskrig i Europa utsattes vi för det vi gör nu. Sverige har under årtionden byggt upp kunskapsnivå, välfärd och trygghet. Vi har ett facit: sedan Miljöpartiet tog plats i riksdagen 1988 har vår

★ välfärd,
★ kunskap och
★ trygghet raserats.

Vi lider brist på bostäder och jobb, dessutom har våldet ökat dramatiskt. Nu har folket tappat förtroendet för Miljöpartiet och dess politik, då använder Fridolin och hans anhängare t.o.m. lögner och ett litet barns onödiga död som argument för att ta tillbaka förtroendet!

Det otäcka är att de lyckas. Svansen viftar kraftigt på hunden just nu.

 

Fridolin skrev:

“Men när vi vet att alternativet är att de som kunde varit våra barn spolas i land på en strand någonstans – då gör vi det som krävs”.

Vad är sanningen? Ur artikeln:

“3-årige Aylans familj hade redan fått en fristad i Turkiet där man var helt säkra. Pappan i familjen tyckte dock inte att detta räckte. // Därför beslutade han att riskera familjens liv i en osäker båt över Medelhavet”.

Vi måste fråga oss om Fridolin och Miljöpartiet EGENTLIGEN gör vad som krävs, hittills har jag bara sett att:

★ de lockar hit människor under falska förespeglingar,
★ p.g.a. det orsakar små barns död och
★ sedan använder det i propagandasyfte.

De använder lögn och känsloargument för att öka motsättningarna (polariseringen) i landet. Miljöpartiet är svensk politiks drama queen.

 

I söndags höll denna politiska drama queens barn (Miljöpartiets ungdomsförbund) och resten av sjuklöverns dito en manifestation för att öka polariseringen. De använder kallhjärtat en liten pojkes onödiga död och kallar den för “Europas flyktingkatastrof”.

En av världens miljardärer har lösningen till den “europeiska flyktingkatastrofen”, egyptiern Naguib Sawiris har erbjudit sig att köpa en ö i Medelhavet, där flyktingar från Syrien och andra krigsdrabbade länder kan bygga ett nytt självständigt land. Sawiris är den tionde rikaste mannen i Afrika enligt tidningen The Telegraph, enligt Forbes ligger han på plats 577 bland världens rikaste människor.

Sawiris säger att det finns dussintals tomma öar i Grekland och Italien som skulle kunna ta emot 100 000–200 000 människor.

Nu borde vi väl alla bli socialister: någon ANNAN ska betala för att vi vill hjälpa flyktingarna i Mellanöstern och Afrika. Att afrikanska och arabiska miljardärer betalar verkar rättvist, det är ju i deras länder katastroferna verkar vara vanligast förekommande.

 

Hur många betalare kan vi hitta och vilken nytta kan de göra? I Saudiarabien har vi en självklar kandidat: den saudiarabiske prinsen Al-Waleed bin Talal, som också är en av de rikaste i hela Mellanöstern. Han finansierar ett byggprojekt där världens högsta byggnad ska uppföras. Hela projektet kostar 165 miljarder kronor.

Al-Waleed bin Talal är den 34:e rikaste personen i världen enligt Forbes.

Jag undrar om prinsen överhuvudtaget är intresserad av att hjälpa sina arabiska systrar och bröder (många av de “europeiska” flyktingarna kommer ju från Mellanöstern), han verkar hellre bygga höga hus än vänskapliga relationer.

Utrikesminister Wallström vet numera hur relationsbyggandet fungerar i Saudiarabien, i övrigt bygger hon (precis som Miljöpartiet) mest luftslott.

 

Enligt Forbes finns det 1 826 dollarmiljardärer i världen, så det ser onekligen bra ut för alla som vill ge bort andras pengar. De miljardärerna borde kunna hjälpa de 60 miljoner människor som någonstans i världen flyr från fattigdom, naturkatastrofer och våld.

Några av oroshärdarna är:

★ Centralafrikanska Republiken
★ Liberia
★ Tchad
★ Thailand
★ Kongo

En sammanställning visar att det pågår 39 storskaliga eller mindre konflikter i världen, 30 av dem med grund i islam.

I Kongo begås sådana grymheter att Miljöpartiets ungdomsförbund borde manifestera sju dagar i veckan, men det ger inga politiska poänger för dessa hycklare. Dr. Mukwege som arbetar i Kongo säger: “När folk dör, när kvinnor blir våldtagna, när barn blir våldtagna, hur kan det ta tio år att observera? De har all information, men ingen gör något”.

Sett ur det perspektivet är Miljöpartiets politiskt riktade manifestation i söndags ett hån mot världens alla offer. Miljöpartiet vill ha makt. Miljöpartiet verkar strunta fullkomligt i Kongos flickor.

 

Fridolins artikel och Grön ungdoms manifestation påminner om filmen “Wag the dog”. Den handlar om hur man med ren bluff manipulerar ett helt land att tro på något som egentligen inte finns men som man skapat. Det är exakt vad Miljöpartiet gör nu, katastrofen finns ju rent sakligt i Mellanöstern och på den afrikanska kontinenten, men Miljöpartiet skapar en

★ “europeisk flyktingkatastrof”
★ av en bild på en död liten pojke
★ vars far förmodligen ville ta del av Miljöpartiets löften om
★ gratis tandvård och fri försörjning.

Titeln på filmen anspelar på ett skämt som lyder: “Varför viftar hunden på svansen? För att hunden är smartare än svansen. Hade svansen varit smartare så hade svansen viftat på hunden” (wag the dog).

Är du svans- eller hundsmart? Se filmen “Wag the dog”, så förstår du vad jag menar.

Värdegrundsdemokratin dödar demokratin i Sverige.

1 september 2015. AP

 

I lördags höll Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson sitt traditionella sommartal i Sölvesborg. Det är intressant att jämföra vad och hur Sveriges största (beroende på vilket opinionsinstitut man läser) samt mest växande parti (SD) framstår mot Sveriges “största” och mest krympande parti och dess representanter (S).

En enkel jämförelse:

★ Ungefär 2000 personer lyssnade på Åkesson. Vid den efterföljande middagen och underhållningen (där Åkesson spelade piano) var det fullsatt, 500 betalande Sverigedemokrater minglade, umgicks och lyssnade på Åkessons pianospelande.

★ Då Stefan Löfven sommartalade mitt i Sveriges mest folkrika stad, Stockholm, kom mellan 350-500 personer och lyssnade.

Stefan Löfvens “polarisering” är tydlig. Jag tror inte Löfven kan spela piano. Heller.

 

Den gamla svenska socialdemokratin är död, den är numera enbart socialistisk (extremt vänster) och inte demokratisk. En av socialismens frontfigurer, Aftonbladets Lena Mellin, tog till journalistutbildningens retorikknep för att försöka dölja den sanning som Åkesson tog upp under sitt sommartal: Sverige är vanstyrt. I vanlig ordning använder Lena Mellin retoriken för att dölja sanningen, ur artikeln:

“Den stora frågan är om Jimmie Åkesson ens själv tror på den Sverigebild han målar upp. Det är vanstyrt. I kaos. Maktfullkomligt. Splittrat. Gudskelov är det inte sant.

Åkesson säger att Sverige är vanstyrt. Det är en lögn. Sverige är ett av världens rikaste länder med en av de friskaste befolkningarna som lever länge. Jämställdheten är i topp, utbildningsnivån hög”.

 

Vad jämför Lena Mellin med?

★ Sydkorea (som ligger i topp gällande utbildningsnivå)?

★ Eller Nordkorea som ligger i botten gällande det mesta när vi talar frihet, välfärd och kunskap?

Har Mellin glömt hur det var i hennes eget land för bara 25 år sedan? Jag minns 1992, det år då efterkrigstidens största kris drabbade Sverige. Jag minns hur vi arbetade oss ur krisen, men jag minns också hur en ny samhällskultur kom hit, tog plats och tillsammans med socialisterna började forma om landet. Jag skrev en artikel om det för snart två år sedan.

1992 kunde vi inte ta det piano, vi genomgick ett stålbad.

 

Lena Mellin frågade retoriskt i sin artikel “Om man hävdar att Sverige är vanstyrt vad ska man då använda för ord för att beskriva styret av Irak, Afghanistan eller Syrien?” Svaret är självklart, Lena Mellin:

★ Islamistiskt.

★ Diktatoriskt.

★ Enligt sharialagar.

★ Mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.

Vanstyret av Sverige har givit oss en försämrad åldringsvård, ett försämrat försvar, en försämrad sjukvård och våldsbrotten har ökat dramatiskt. Kunskapsnivån i Sverige sjunker t.o.m. fortare än Aftonbladets läsarsiffror! Allt det verkar Mellin ha missat där hon sitter i sitt elfenbenstorn, jag tror att lådvin är mer populärt där än fakta och sanning.

Hon har även helt missat att jämställdheten inte existerar överallt i Sverige, att Sveriges lag inte råder överallt i Sverige och att det gemensamma för de områden där allt detta sker befolkas av människor just från bl.a. Irak och Syrien (som hon jämför med i sin artikel).

Lena Mellin tilldelades Publicistklubbens stora pris 1996. Hon borde slutat som journalist då hon var på topp och börjat ta pianolektioner istället, men kanske hade hon spelat lika falskt på klaviaturen som hon skriver artiklar.

 

Rinkeby är ett av de områden som Mellin & Co. borde besöka, undersöka och ärligt rapportera från. SVT gjorde det med känt resultat: de tvingades fly, men det rapporterar de inte om.

Svenska folket får inte veta något om det, svensk media vill hellre diktera “värdegrundsdemokratin” istället för att rapportera sanningen. Ordet “värdegrundsdemokrati” är bra (det låter inte lika hårt som diktatur), och har så vitt jag vet myntats av Marika Formgren.

Värdegrundsdemokrati är den modell som många debattörer i Sverige argumenterar för, och vars fanatiker hävdar att “demokrater är bara de som hyser de ‘rätta’ åsikterna, och att demokratin därför bara bör vara öppen för dessa”.

Värdegrundsdemokrati är alltså diktatur á la kommunism/socialism och nazism (eller islam, som ju råder i de länder Mellin jämför med).

Visst låter det falskt när “värdegundsdemokraterna” spelar det politiska spelet?

 

Resultaten av värdegrundsdemokratin visade sig ånyo under helgen,

★ i Rinkeby har en man dött av skottskador, tre är skadade,

★ i Göteborg har det varit skottlossning

★ liksom i lilla Höganäs.

Oavsett vilka som skjutit, gruffat och bråkat måste vi förstå att vanstyret av Sverige är orsaken till allt, det är de rödgröna och alliansens politiker som orsakat katastrofen.

 

Ett annat resultat av vanstyret är alla de s.k. jihadister som från Sverige far ner till just Irak och Syrien (de länder som Mellin jämför oss med) för att mörda människor. De har en annan värdegrund än vår forna svenska, de är kanske “värdegrundsdemokrater”?

De som är äkta demokrater och kan ha två tankar i huvudet samtidigt (vilket tar bort socialister, miljöpartister och svensk mediakår) undrar när jihadisterna kommer öka sina aktiviteter i Sverige. I Expressen kunde vi läsa:“Staten börjar äntligen ta terrorhotet på allvar. Nu måste Sveriges kommuner vakna och bekämpa radikaliseringen”.

Den radikalisering vi måste bekämpa är värdegrundsdemokratin. Värdegrundsdemokratin i Sverige är egentligen socialism á la Sovjetkommunismen, och som de socialister de är förväntar de sig att någon annan står för fiolerna.

 

En följd av det som kallas radikalisering (vilket egentligen är en anpassning av det svenska samhället till en annan samhällskultur) kan vara strider liknande de vi sett i Irak och Syrien (som Lena Mellin jämför oss med). I värsta fall kan ett inbördeskrig bli resultatet, men det vågar “värdegrundsdemokraterna” inte prata om vilket Sverigedemokraterna i Flen däremot vågar göra.

De anser att risken för ett inbördeskrig i Sverige bör tas I BEAKTANDE och tog upp frågan i samband med att 2015-års risk- och sårbarhetsanalys var på kommunfullmäktiges agenda. Förslaget blev starten på en het debatt där kriminalitet, mångkultur och främlingsfientlighet var i fokus.

 

Det är märkligt att då “radikalisering”, jihadism och inbördeskrig finns i Irak och Syrien kallas det vid dess rätta namn, men då det förekommer eller riskerar att förekomma i Sverige kallas det för “kriminalitet och mångkultur”, då saken skall debatteras kallas det för “främlingsfientlighet”. Flens moderat Lisbeth Brevig sade under debatten:

“Sverigedemokraterna sitter inne med lösningen på problemet själva. Lägg ner ert parti och hjälp till med att jobba för integration och mångkultur i samhället istället. Då försvinner nog krigsrisken”.

Brevig representerar alltså ett parti som aktivt infört grogrunden för en krigsrisk, hon representerar ett parti som håller på att lägga ned sig självt. Brevig verkar vara politiskt tondöv.

 

Det kommer bli riktigt otäckt när “värdegrundsdemokraterna” börjar ändra svensk lag till att passa “värdegunden”, t.ex. föreslog Centerpartiet innan valet att månggifte skulle legaliseras, Folkpartiets ungdomsförbund vill legalisera sex med djur och Moderaterna vill ta bort informationsplikten för HIV-smittade.

Folket borde fundera över varför dessa förslag kommer numera och vilken samhällskultur de verkar vara anpassade till. Vilka lagar skall ändras härnäst, ska t.ex. flickor få tas som brud från 14 års ålder? Skattemyndigheten har redan godkänt ett sådant äktenskap.

Sverige är vanstyrt, och det måste ändras “as times goes by”. Åkessons pianospel slog förmodligen an många strängar och förhoppningsvis öppnade det ögonen hos en del i lördags. För att travestera en av filmhistoriens mest kända repliker: “Play it, Sam”, från “Casablanca” 1942:

Play it again, Åkesson. Budskapet tål att upprepas.