Vad du behöver veta om islam för att förstå vad islam verkligen är.

Islam-har-inget-att-göra-med-islam-1440x564_c.jpg

19 november, 2015.

 

Efter islams terrorattack i Paris fredagen den trettonde har vi kunnat läsa och höra mängder med felaktig information om islam. Makten och medierna borde naturligtvis ha informerat om vad islam faktiskt är och hur det faktiskt förhåller sig med de olika muslimska inriktningarna, men makten och medierna är i det här fallet mer okunniga än folket.

Makten och medierna sprider i sin okunskap en falsk positiv bild av islam, vilket är bra för islam men dåligt för demokratin. I värsta fall kan det medföra att Sverige kommer att likna Syrien, Irak eller Iran om bara ett antal månader eller några år.

För att undvika ett sådant öde måste vi snabbt lära oss vad islam är. Här följer en enkel förklaring av en 1400 år gammal doktrin, tillika en av världens bästa marknadsförings- och säljorganisationer. Läs gärna texten i omgångar. Den är lång, men kan vara det viktigaste du läst i dag.

Ladies and gentlemen, låt mig presentera några fakta om islam.

1. All islam i världen vilar på samma fundament: Koranen. De rörelser som vilar på Koranens fundament är islam.

★ Om rörelsen kallas sunni- eller shiaislam. salafitisk eller wahhabitisk islam, fundamentalistisk eller liberal islam är egalt.

★ Om islam praktiseras i Saudiarabien (sunni) eller Iran (shia), i Rinkeby eller Paris, i Islamiska staten eller Luton, England är egalt – islam är islam.

Den första sanningen: All islam vilar på samma fundament – Koranen.

2. All islam har samma profet (islams profet Muhammed).

Islams profet Muhammed anses vara den perfekta människan och ett föredöme för alla. Vad Muhammed gjorde och sa är rätt, muslimer får göra allt som Muhammed gjorde. Ett exempel på hur detta påverkat islams samhällskultur är att män får ta småflickor till fruar, eftersom Muhammed gifte sig med en sexårig flicka och fullbordade äktenskapet (hade samlag med henne) då hon var nio år.

Muhammeds ord och gärningar finns i haditherna (eller sunna som de även kallas).

Den andra sanningen: All islam anser att islams grundare, Muhammed, var den perfekta människan vars exempel ska följas.

3. All islam tror på guden Allah och Allahs ord får vare sig förnekas, förändras eller tas bort.

Muhammed sägs ha fått uppenbarelser från Allah, uppenbarelser som skrevs ned av olika människor (Muhammed själv var inte skrivkunnig) på vad som just då fanns att skriva på. Märkligt nog var uppenbarelserna oftast väldigt bra för Muhammed själv, och om en tidigare uppenbarelse hindrade honom från att göra vad han ville fick han en ny uppenbarelse som lägligt nog ändrade de tidigare.

Detta märks inte minst på skillnaderna mellan de snälla och milda uppenbarelser som Muhammed fick under sin tidiga karriär som sektledare (i Mecka), och de senare hatiska och våldsbejakande som Muhammed fick under sin tid i Medina.

Eftersom de uppenbarelser Muhammed sa sig få anses vara Guds ord som inte får ändras, tas bort eller ens ifrågasättas, finns alla uppenbarelserna med i Koranen – även de vars budskap har ersatts eller ändrats av senare uppenbarelser. Som ett resultat av det kan man läsa två budskap i Koranen – som går totalt mot varandra.

Den tredje sanningen: Fundamentet som all islam vilar på, Koranen, är motsägelsefull.

4. Efter Muhammeds död år 632 fördes uppenbarelserna vidare muntligt.

Efter en tid beslöt man att samla in all vetskap (de nedskrivna och vad människor trodde sig minnas) om Muhammeds uppenbarelser och samla allt i en bok, resultatet blev Koranen. Det finns ett litet problem: Materialet skrevs inte in i tidsmässig ordning, det skrevs in efter längden på Muhammeds uppenbarelser.

Det är som att du tar en bok skriven av din favoritförfattare, river ut alla sidor och sätter in dem efter textlängder i stället för efter kapitelnumrering. Läs sedan boken och se hur mycket du förstår av handlingen.

Som lök på laxen anses allt som står i Koranen vara gällande så länge det passar dem som tror på dess budskap. Men om det inte passar försöker man kvickt hitta en uppenbarelse som passar bättre.

Den fjärde sanningen: Om man inte vet när Muhammed fick vilken uppenbarelse är Koranen omöjlig att förstå, eftersom man inte vet när i Muhammeds liv det som står sades eller om det är ersatt eller vad som gäller.

5. En av missuppfattningarna är att det är skillnad på sunni- och shiaislam.

En del säger till och med att shia är “fredlig” islam och sunni är krigshetsande (se längre ned hur en artikel visar på det). Fel. All islam är islam, vilande på samma fundament som ju är Koranen. Det var bara en åsiktsfråga om vem som skulle bli islams nya ledare efter Muhammeds död som orsakade islams splittring.

★ En del menade att den mest kompetente av profetens anhängare skulle vara deras överhuvud (det som blev sunni)

★ En del (sannolikt kompisar till Muhammeds kusin och svärson Ali) ville att den positionen skulle gå i arv till Ali.

Det är inte konstigare än att ungsocialister bröt sig ur socialdemokratin i Sverige under början på 1900-talet och bildade det kommunistparti som numera kallas Vänsterpartiet.

Sanning 5: En simpel maktkamp ledde till att shiaislam uppstod, men såväl sunni som shia har samma gud (Allah), samma profet (Muhammed) och samma mål (kalifatet ska råda över världen). Sunni och shia vilar på samma grund: Koranen.

6. Wahhabism eller salafismen är den just nu mest använda bortförklaringen till att islams terrordåd i Paris inte har att göra med islam och att Islamiska staten inte är islamisk.

Gissa vilket fundament wahhabismen och salafismen vilar på? Just det: Koranen.

★ Wahhabismen är en mycket strikt fundamentalistisk riktning inom sunniislam som grundades på 1700-talet (namnet kommer från grundaren Muhammad ibn Abd al Wahhab). Anhängarna av wahhabismen strävar efter att följa Koranen och sunna så som de menar att profeten Muhammed och de tre första generationerna muslimer efter honom gjorde.

★ Salafismen har mycket gemensamt med wahhabismen, och betraktas av vissa som en gren av den.

Att wahhabismen eller salafismen utvecklats ur islams ideologi är inte konstigare än att den vänsterextrema våldsorganisationen AFA bildades ungefär hundra år efter socialismens tillkomst, men egentligen är wahhabismen mer lik islams grund än någon annan inriktning.

Wahhabismen råder i bland andra Saudiarabien, Qatar och den självutropade Islamiska staten. De har samma gud (Allah), samma profet (Muhammed), samma hadither (Muhammeds ord och leverne som anses vara föredömen) och samma koran som all annan islam.

Vi kommer alltid tillbaka till den första sanningen: All islam vilar på samma fundament, Koranen.

Nu sprids alltså rena lögner, halvsanningar, felaktigheter eller omskrivningar om islam i svenska medier, ett exempel är Expressen som skrev:

”En politiskt ignorerad fråga, eftersom den är så känslig, är emellertid stödet för jihadism och salafism i det svenska lokalsamhället. Det måste börja nagelfaras och konfronteras utan beröringsskräck. Salafismen är den fraktion inom sunnitisk islam som gett näring till al-Qaida och Islamiska staten. Hanna Gadbans aktuella bok Min jihad skildrar hur salafismen sprider sig i Sverige och borde vara obligatorisk läsning för alla svenska politiker”.

Salafismen är islam så som islams texter under 1400 år sagt att islam ska agera. Islams texter finns i Koranen och haditherna. All islam är islam. Det borde alla svenska politiker lära sig!

Ett problem då islam debatteras är att vi inte förstår att islam är:

★ religion (gudstro),

★ ideologi (idéerna hur människor ska fungera tillsammans, hur ett samhälle ska fungera, vilka institutioner som behövs i samhället och vilken människosyn den har),

★ samhällskulturen (som i generationer vuxit fram ur ideologin),

★ rättssystem/lag (sharia),

★ islams politik (bland annat parlamentariska aktiviteter för att föra in islams ideologi, samhällskultur och sharia i demokratier)

Alla dessa delar är så intimt sammanhängande att ingen del kan tas bort utan att islam faller.

Tar man till exempel bort sharia (vilken är Allahs lag som inte får ändras, ifrågasättas eller tas bort) bort, är islam inte längre islam.

I Expressens text om salafismen nämns Hanna Gadbans bok Min jihad. I boken får man intrycket att det finns ett liberalt islam, jag vill påstå att liberala muslimer är i begrepp att (eller redan har) frångått det ideologiska /politiska islam. Därmed bör de även ha tagit avstånd från islams rättssystem sharia, och underkastar sig i stället demokrati och av människan skapade och instiftade lagar.

★ Om de öppet förkastar islams ideologi, samhällskultur och rättsystem är de liberala eller sekulära muslimer (men enligt islam inte muslimer).

★ Om de inte gör det är de bokstavstroende muslimer, och därmed antingen potentiella eller redan radikala muslimer.

Problemet är att vi inte kan se skillnad på liberala och radikala muslimer. Vi vet inte ens vad islam egentligen är eller om de talar sanning (inom islam finns ju begreppet taqqiya, tillåtelse att ljuga om det gagnar islams sak). Vi vet inte hur liberala de liberala är.

Efter terrordåden i Paris börjar islams anhängare (oavsett inriktning) med den sedvanliga antimanövern, den som följer på varje av islams anhängare begångna våldsdåd, här från svt.se:

“Efter terrordåden i Paris oroas nu muslimer i Göteborg av risken för ökad misstänksamhet mot islam. Flera företrädare för muslimska organisationer i Göteborg säger till SVT Nyheter Väst att man ser en risk för att människor förknippar islam med IS. ”De har kidnappat vår religion. IS är en terrorgrupp som dödar, halshugger våldtar kvinnor, säger Zahra Salman Alhossaini från shiamuslimska förbundet. Vi muslimer är också attackerade av IS. Vi är deras fiender eftersom vi inte delar deras tankesätt och inte utövar deras ideologi.”

Shia och sunni har alltså varit i luven på varandra i över 1300 år, de har mer eller mindre krigat och mördat varandra i alla tider. Det är en maktkamp, inget annat.

Kom ihåg att ALL islam vilar på samma fundament, att ALL islam har samma lag (sharia) och att ALL islam har samma gud och profet.

Det Muslimska Brödraskapet (som i Sverige representeras av IFIS, Islamiska förbundet Sverige, vars ordförande Omar Mustafa höll på att väljas in i sossarnas innersta maktcentrum) har influerats av samma tradition som wahhabisterna i sin syn på förhållandet mellan stat och religion.

IFIS har en relation till Sveriges unga muslimer (SUM) där bland andra Miljöpartiets Mehmet Kaplan har varit sekreterare och ordförande. Kaplan har även varit med och grundat den islamiska organisationen Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och var presstalesman för Sveriges muslimska råd 2005–2006.

Kaplan sitter i Sveriges regering.

I kommunernas branschtidning Dagens samhälle stod om Kaplan:

“Med Mehmet Kaplan som bostadsminister med Miljöpartiet i ryggen ökar risken för att klyftan mellan muslimer och andra i Sverige kommer att växa snarare än krympa. Det är allvarligt i ett läge med stor invandring till Sverige av muslimer från Mellanöstern.”

ALL islam i världen vilar på samma fundament: Koranen. Där predikas det att alla i världen ska lyda under islams lag sharia. Enligt islam ska islams världsomspännande kalifat råda, det är vad Islamiska staten håller på att slåss för.

Kom ihåg att ALL islam vilar på samma fundament, att ALL islam har samma lag (sharia) och att ALL islam har samma gud, profet och mål.

Att islam slåss om makten inbördes är inte konstigare än att Sovjetunionen och Kina under 1960-talet trätte om vems kommunism som var den riktiga, men kommunismen blev inte mer demokratisk eller human för det. Det kommer inte islam heller att bli.

Vi måste inse att debatten om islam inte handlar om religion, den handlar om ett val mellan demokrati eller diktatur.

Än har vi möjlighet att välja själva, men lär vi oss inte vad islam är kommer islam snart att göra valet åt oss.

10 reaktioner till “Vad du behöver veta om islam för att förstå vad islam verkligen är.

 1. Hejsan och frid,

  Så nu kan vi läsa Mickes samlade verk, dvs den här sidan och ”förstå vad islam verkligen är.” Kan det bli ännu enklare?

  T.v. rekommenderar jag artikeln:

  ISLAM ÄR INGEN IDEOLOGI
  Påståendet bottnar sig i en tro på att islam per definition är politisk, att det egentligen inte finns någon skillnad mellan islam och islamism (politisk islam). Denna idé rymmer många missförstånd och förenklade förklaringar och är först och främst helt historielös. För att bena ut alla missförstånd och all begreppsförvirring ska vi nu först betrakta dessa fenomen var för sig.

  Islamism eller politisk islam är en politisk ideologi vars historia är tämligen kort; de

  https://motargument.se/2013/03/06/islam-ar-ingen-ideologi/

  Gilla

  1. Islam är religion i den bemärkelsen att det finns en gud (Allah) och en tro på ett liv efter detta.

   Islam är även en ideologi, alltså en idé eller tanke om hur samhället ska vara uppbyggt, fungera, vilka institutioner som är viktiga och hur människor behandlas och rangordnas. Inom ideologin finns även tanken om människors olika värde.

   Islam är politik sedan 1400 år tillbaka, islams profet Muhammed använde de uppenbarelser han sade sig få från Allah för att skapa den samhällskultur som passade honom, och i den samhällskulturen hade han all makt.

   Islam är rättsystem och lag (sharia).

   Samtliga delar hänger lika intimt samman som siamesiska tvillingar, därför finns ingen skillnad mellan islam och islamismen.

   Notera särskilt att vi talar om islam, inte om individer (muslimer) som naturligtvis kan ha olika åsikter om den ideologi/tro de i många fall tvingas tillhöra.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s