Ramadan 2016: Mail till ett antal landsting/regioner f.v.b. till skyddsombud.

Förberedelse inför ramadan

 

Inför den muslimska seden ramadan sände jag ett antal mail till några regioner och landsting där jag bad dem vidarebefordra ett antal frågor till skyddsombuden. Brevets text finns nedan, resultaten av alla de mail jag sänt i frågan om ramadan kommer sammanställas och presenteras inom kort.

 

 

Arbetssäkerhets- och arbetsmiljöfrågor.

Till skyddsombudet.

Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger skyddsombud en betydande oll i det lokala arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljölagstiftningen ger en rad befogenheter och rättigheter ör att skyddsombud ska kunna genomföra sina uppdrag.

Skyddsombud har som uppgift att:

Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.

Verka för en tillfredsställande aerbetsmiljö.

Vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall.

Bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

 

Övergripande fråga:

Vad avser skyddsombudet göra åt det faktum att under en sommarmånad kan kollegor vara en arbetsmiljörisk och fara för kollegor, patienter eller andra p.g.a. undermåligt närings- och vätskeintag samt sömnbist?

Bakgrund:

Den 6 juni 2016 är den första dagen på ramadan, en sed som varje år pågår en månad. Under ramadan är det förbjudet att under de ljusa tiderna på dygnet:

äta

dricka någon som helst form av vätska

röka eller

idka sexuellt umgänge.

Då mörkret infaller ska törst, hunger, rökbegär och andra behov som åsidosatts under nära ett dygn stillas.

Konsekvens:

Eftersom vi har ljust länge i Sverige under sommartid (i delar av Norrland är det ju t.o.m. ljust dygnet runt) har det istället bestämts klockslag mellan vilka förbudet att inmundiga något gäller, i år är klockslagen bestämda till omkring från 2.30 på natten till 21.50 på kvällen (se bifogad länk nr. 1 för mer exakta klockslag). Det innebär att under ramadan får de som underkastar sig regeln om avhållsamhet vare sig inta föda, vätska eller nikotin under drygt nitton av dygnets timmar.

Konsekvensen är att mellan 21.50 på kvällen fram till 02.30 på natten ska dygnets hela behov av vätska, föda och stimuli tillgodoses., från kl. 21.50 kan det frossas i vatten, coca-cola, kaffe, te, mat och sötsaker.

Följdverkning:

Vi vet att ett stort intag av vätska, mat och socker strax innan sänggåendet påverkar sömnen negativt, att sedan gå upp på morgonen och arbeta utan att äta frukost, dricka kaffe eller annan vätska är såväl humörnedsättande som prestationssänkande. Tar vi i beaktande att det under hela dagen samt kvällen är förbjudet att äta och dricka är det rimligtvis med tiden en nedsättande faktor vad gäller uppmärksamhet och reaktionsförmåga. De med tiden alltmer utmattade och lättirriterade personerna ska sedan utföra sitt jobb som buss- och taxichaufförer, inom vården, industri eller på andra platser där uppmärksamhet och reaktionsförmåga är viktig ur arbetssäkerhetssynpunkt.

Det är inget nytt att en rubbning av kroppens sömn-eller matintag genererar problem som i sin tur genererar ökat antal olycksfall, enligt en av många artiklar visar studier t.ex. att trafikolyckorna ökar med drygt tio procent efter övergången till sommartid (se länk nr. 2).

I samma artikel står att internationella studier visar att arbetspltsolyckorna blir fler efter övergången till sommartid.

1/ Jag ställer frågan till skyddsombudet: vad avser ni göra för att påvisa faran med effekterna av ramadan.

2/ Jag ställer frågan om skyddsombudet har för avsikt att med regelverk och vetenskap som grund arbeta för att eventuella olycksfall som kan orsakas av bristande uppmärksamhet och reaktionsförmåga på grund av ramadans regelverk undviks.

3/ Jag ställer frågan om skyddsombudet har för avsikt att verka för att de som påtagligt har nedsatt arbetsfunktion på grund av ramadan avhåller sig från ramadan.

4/ Jag ställer frågan om skyddsombudet har för avsikt att verka för att om så erfordras läkare ska göra bedömningen huruvida en medarbetare ska fortsätta underkasta sig ramadan eller av arbetssäkerhetsskäl och hälsoskäl avbryta ramadan.

Med vänlig hälsning

Mikael Carlsson

1/ http://hamariweb.com/islam/malm%C3%B6_ramadan-timing156650.aspx

2/ http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/somn/7-anledningar-att-hata-sommartid/

2 reaktioner till “Ramadan 2016: Mail till ett antal landsting/regioner f.v.b. till skyddsombud.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s