Månadsarkiv: juli 2016

Är Expo socialismens propaganda- och underrättelsetjänst?

Expo

Granskning Expo.

Den 7 juli höll stiftelsen Expo ett seminarium i Almedalen om alternativa media och deras betydelse.

Bilan Osman, utbildare på Expo samt även opinionsbildande krönikör på Expressen, hälsade välkommen, presenterade agendan och introducerade Expos VD Daniel Poohl.

Poohl inledde med en förklaring att inom alternativ media finns inte bara önskan om att informera om sakernas tillstånd, det finns även en idé om att förändra samhället. De alternativa media Expo belyser kallas högererextrema, vad högerextrem är förklaras bara diffust men nazismen smögs tydligt in i Poohls resonemang. Alternativmedia jämfördes skamlöst med Hilers propagandamaskin under trettiotalet.

Utifrån Poohls inledning finns det anledning att granska Expo, var de kommer ifrån och vilka politiska preferenser de har.

Expo används som källa av bland annat svensk mainstreammedia då de rapporterar om till exempel alternativmedias, Sverigedemokraternas, Folkets demonstrations eller andra organisationers aktiviteter.

Expos uppgifter används synbarligen utan källkritik och utan att källkontrolleras, vilket gör att Expo är en maktfaktor gällande medias rapportering av samhällsrelaterade händelser och skeenden.

Ett av de tydliga exemplen på hur media okritiskt skriver om det som Expo anges vara källa för, är den återkommande demonstrationen mot sittande regering, Folkets demonstration. Demonstrationen framställs vara ett högerextremt nazistisk och våldsbejakande nätverk som kopplas ihop med Sverigedemokraterna, den påstådda kopplingen beror enbart på att en av de två ursprungliga arrangörerna sitter i Enköpings tekniska nämnd på SD-mandat.

Det finns skäl att granska Expo, men vilka ska granska dem om de som ska granska Expo okritiskt skriver det Expo sagt? Här följer en inblick i Expos grund, verksamhet och band med andra organisationer och personer.

Expos grundare och värdegrund.

1995 grundades tidskriften Expo och stiftelsen som driver den, författaren Stieg Larsson fick idén men Tobias Hübinette sägs vara den som operativt startade verksamheten.

Stieg Larsson är mest känd för sina böcker i Millenium-serien. Få känner till att Larsson var revolutionär kommunist, medlem i det trotskistiska Kommunistiska arbetarförbundet (vilket numera heter Socialistiska partiet) som övervakades av Säpo. Redan 1968 engagerade han sig blott 14 år gammal i den svenska FNL-rörelsen, där flera ledande personer även var medlemmar i de Kinakommunistiskt vänliga organisationerna KFML och Clarté. Under slutet av 70-talet for Larsson till Etiopien där han lärde vänstergerillan EPLF att använda granatkastare.

Sedan 1998 arbetade han som VD för stiftelsen och som chefredaktör för tidskriften Expo fram till sin död 2004. I maj 2008 avslöjades att ett testamente hittats, där han testamenterade sina finansiella tillgångar till Kommunistiska arbetarförbundets Umeåavdelning.

Tobias Hübinette är av naturliga skäl inte lika känd som Stieg Larsson, men har ett gediget förflutet. Hübinette var medlem i Socialistiska partiets antirasistiska frontorganisation ”Stoppa Rasismen” där han träffade Stieg Larsson. 1994 var han huvudbibliotekarie för SAC-Syndikalisterna i Stockholm (en anarkistisk fackförening), mellan 1995-97 var han chef för Expo Research. 1996 skrev Hübinette i tidningen Creol:

Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!”

Tobias Hübinette uttrycker därmed en rasistiskt syn och värdegrund. Han har även en grovt kriminell bakgrund med våldsbejakande vänsterextremismen som grund:

1992 dömdes Tobias Hübinette av Uppsala tingsrätt till en månads fängelse för skadegörelse, sabotage och uppvigling. Vid denna tid var han aktiv i Socialistiska Partiets frontorganisation (där Stieg Larsson var med).

1995 dömdes han på nytt för brott med koppling till hans politiska aktivismen, bland annat hade han mordhotat ledande Sverigedemokrater, deras arbetsgivare och till och med föräldrar till dessa.

1995 var han närvarande i Norrköping då AFA (det våldsbejakande vänsternätverket Antifascistisk aktion) med syra och gatstenar som vapen stormade Sverigedemokraternas årsmöte. Detta var samma år som Expo bildades.

1995 mördades 16-årige Anders Gustafsson, det kom att kallas Fryshusmordet. Tobias Hübinette har av polisen hörts om mordet men bevisen har inte räckt för ett frihetsberövande.

2000 berättade Hübinette i tidningen Svartvitt Med Expo (Kurdi Baksis tidning) att han att han brukat våld mot både barn och pensionärer av ideologiska skäl.

2006 blev han även gripen för en rad mordbränder, bland annat hos sin före detta flickvän och hennes dåvarande sällskap. Hübinette blev åtalad för mordbrand men dömdes slutligen för den mildare rubriceringen ”framkallande av fara för annans liv”.

2007 åtalades han för att ha hotat en jurist, hällt lacknafta genom dennes brevinkast och krossat fönster. Han dömdes för dessa brott.

Hübinette har varit verksam på Södertörns högskola som lektor. Nu är han forskare i kritiska ras- och vithetsstudier vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. Han organiserar även ett nationellt nätverk för svensk kritisk ras- och vithetsforskning.

Expos värdegrund är således trotskistiskt kommunistisk, rasistisk och kantad av brott.

Expos utveckling.

Det påstås att Expo efter första tidskriftsutgivningen blev föremål för en omfattande hatkampanj från nynazistiska grupper.

Medarbetare och återförsäljare sägs ha mordhotats och det tryckeri som Expo anlitade vandaliserades. Det ledde till att Aftonbladet och Expressen 1996 gav ut Expo som bilaga i en totalupplaga på 800 000 exemplar, en fin gest och för Expo en mycket lönsam vandalisering oavsett vilka som vandaliserade tryckeriet.

1998 lämnade de flesta av redaktionsmedlemmarna projektet som trots medias hjälp inte blivit succé, men de få kvarvarande beslöt att rekonstruera verksamheten. Samhällsdebattören Kurdo Baksi (bror till socialdemokratiske Nalin Pekgul) erbjöd Expo att bli en sektion i hans tidning Svartvitt (där Hübinette berättade att han av ideologiska skäl brukat våld mot både barn och pensionärer). Samutgivningen med Svartvitt fortsatte fram till årsskiftet 2003 då Kurdo Baksi lade ned sin tidning, sedan våren 2003 har Expo kommit ut som egen tidskrift. Kurdo Baksi är alltså en tidigare samarbetspartner till Expo, denne Expopartner har sagt:

De närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år ställas längst ner i anställningshierarkin, i universitetskorridorerna, på tidningsredaktionerna och i bolagsstyrelserna”.

Muhammed var ingen pedofil eftersom det var ett legitimt äktenskap. Pedofili är på en annan nivå, till exempel när man köper sex av barn”.

Jag är oerhört besviken över att man utsett en person som jag uppfattar som islamofob till integrationsminister”. Om Nyamko Sabuni.

Expo har alltså tidigt lierat sig med islams anhängare, den värdegrunden avspeglas bl.a. i Bilan Osmans Expressenkrönikor.

Expos påstådda politiska neutralitet.

På Expos hemsida står att Stiftelsen Expo är partipolitiskt obunden, vilket i sak är lika rätt som att Folkets Demonstration (som ju av Expo kopplas till SD) är partipolitiskt obunden.

Det finns några väsentliga skillnader:

Expo tar emot pengar av LO som är en socialdemokratisk organisation (Metalls tidigare ordförande är numera partiledare för socialdemokraterna).

En av socialdemokraternas tidigare partiledare (Mona Sahlin, som även hon var medlem i svenska FNL-rörelsen) har varit styrelsemedlem i Expo.

Det partipolitiskt obundna Expo vars värdegrund är revolutionärt kommunistisk har alltså även starka band med socialdemokraterna.

Vilka arbetar inom Expo och vilka band finns till andra?

Expo

I Expos styrelse finns numera bland andra:

Daniel Poohl, VD, chefredaktör och ansvarig utgivare, styrelseledamot.

Robert Aschberg, styrelseledamot (med ett förflutet i det kommunistiska KFML).

Kerstin Brunnberg, styrelseledamot.

Kerstin Brunnberg gav i egenskap av styrelseordförande för Statens Kulturråd 400.000 kronor till tidningen Expo där hon själv är styrelseledamot. Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet, Kerstin Brunnberg gav alltså av våra skattepengar till sin egen organisation.

Sahlin har som nämnts suttit i Expos styrelse och känner naturligtvis de övriga på Expo väl. Att de har samma ideologiska värdegrund torde vara uppenbart, det är samma socialistiska värdegrund som fackförbunden har. Det vore intressant att se hur många miljoner kronor de fackförbunden donerar till Expo.

Piscatus

Den tidigare Expomedarbetaren Mikael Ekman och Robert Aschberg (som är styrelsemedlem i Expo) startade 2011 företaget Piscatus, ett research- och konsultbolag med affärsidén “Storebror ser dig”.

Mikael Ekman (som kommer från Expo) är VD och styrelsemedlem i Piscatus.

Robert Aschberg (som alltså även är styrelsemedlem i Expo) är styrelseordförande.

Martin Fredriksson är styrelseledamot.

Researchgruppen/AFA

Martin Fredriksson är en av dem som grundade den kriminella vänsterextrema Researchgruppen. Researchgruppen kommer ur AFA Dokumentation, som var AFAs underrättelsetjänst.

AFA står för Antifascistisk aktion – våldsbejakande vänsterhuliganer vars verksamhet är störande av allmän ordning och våld mot demokratin.

AFA Dokumentation skrev AFAs handbok där det bland annat gavs instruktioner om hur AFA ska misshandla motståndare (högerextrema).

Inom AFA gillar äldre manliga medlemmar att våldta unga flickor. Våren 2006 gjorde Front i P3 ett radioinslag där det framkom att det inte är ovanligt med våldtäkter inom gruppen. Dessa händelser ”utreds internt” i stället för att polisanmälas.

AFAs medgrundare Martin Fredriksson bjuds numera in som “expertföreläsare” till universitet, på Göteborgs universitet 2013 var Robert Aschberg seminarieledare för ett sådant föredrag.

Fredrikssons väg från våldtäktbenägna AFA till researchperfektionist gick via Robert Aschberg, Expo och Piscatus. Det finns skäl att fundera över om de “goda” verkligen är så goda.

Researchgruppen /Seppuku media

Researchgruppen har gjort intrång i databaser och letat fram anonyma personers verkliga namn och adresser, de sålde informationen till Expressen som publicerade den. Drevet orsakade personliga tragedier.

Bakom Researchgruppen står den ekonomiska föreningen Seppuku Media som grundats av Martin Fredriksson, Mathias Wåg och Ayman Osman.

Seppuku Media begärde och fick kreditupplysningar på 400 privatpersoner, kreditupplysnings-företaget Bisnode polisanmäldes av ett antal personer för att i strid mot lagen ha lämnat ut uppgifterna.

Bisnode arrangerade av en händelse senare samma vår kurser i “personresearch”, det var Expo (som har direkta kopplingar med Researchgruppen vilka genom Seppuku media via Bisnode i strid mot lagen tog kreditupplysningar) som höll i kurserna.

Den tidigare Seppukuledamoten Ayman Osman har samma förakt för människor som Researchgruppen visar, enligt uppgift har han uttryckt på Twitter:

★ ”Svenskar är ”inavlade bönder”.

Hade jag kunnat hade jag sagt ‘ta ert jävla skitland och skitfolk och stoppa upp det där det är som mörkast’ och lämnat den här skiten.

Sv är ett jävla rövhål fyllt m inavlade efterblivna rasistiska bönder. Italien är rena rama antifakonventet i jämförelse. Ta mig härifrån!”.

Även Ayman Osmans syn på poliser twittrades ut: ”Det finns ganska många bra poliser. Alla de är döda”.

Mathias Wåg finns med i det våldsbejakande vänsterextrema polishatande, flick- och kvinnofientliga nätverket. Han är en av grundarna av AFA, och var verksam inom Researchgruppen tillsammans med bland andra Martin Fredriksson (som ju även är styrelsemedlem i Piscatus, vars VD kommer från Expo där Piscatus styrelseordförande är styrelsemedlem). Wåg var tillsammans med Tobias Hübinette aktiv inom Socialistiska Partiets frontorganisation “Stoppa Rasismen” på 1990-talet.

I nätverket med Expo, Researchgruppen och Piscatus finns Socialdemokraternas tidigare partiledare Mona Sahlin.

Vad händer då kritik riktas mot den sfär som Expo ingår i?

I tidningen för kommun- och landstingspolitiker, Dagens samhälle, skrevs en artikel om den våldsbejakande vänstern:

Granskare som inte tål en granskning. Vilka kretsar tillhör Researchgruppen själv? Här är reportaget som Fokus stoppade.”

Fredriksson anmälde Dagens samhälle till Pressombudmannen, de som ingår i Expos sfär tycker inte om att granskas. I sammanhanget ska nämnas att Mona Sahlin har suttit i Expos styrelse fram tills hon fick uppdraget som Nationell samordnare mot våldsbejakande extremismen. Sahlin skrev som myndighetschef en skandalös debattartikel om Folkets demonstration, en artikel som Expressen utan någon som helst källkontroll lät publicera.

Jag granskade Sahlins artikel och tog reda på att den var ren lögn, baserad på Sahlins egen åsikt. Expressen hade inte källgranskat uppgifterna de fått från Sahlin men vägrade besvara frågor om varför de brustit. Strax efter avslöjandena läcktes informationen om Sahlins falska intyg till just Expressen, och Sahlin var tvungen att avgå.

Det finns de som tror att en Expomedarbetare skrev artikeln, och att Expressen därför ograverat lät publicera den (kopplingen Expo-Expressen är tydlig genom Bilan Osman).

Hur stor är chansen att media kommer granska Expo?

Robert Aschberg är styrelseledamot i Expo. Han är också krönikör på Aftonbladet, där även hans bror Richard arbetar som reporter sedan 1986.

Som tidigare nämnts är Expos Bilan Osman förutom att vara utbildare även krönikör på Expressen.

My Vingren var en av Researchgruppens medarbetare, My har arbetat för Aftonbladet och anställdes på Sveriges Radio 2015.

Sannolikheten att de granskar en organisation de själva arbetar för eller haft direkta kopplingar till är liten.

Stiftelsen Expos stadgar.

Enligt stadgarna är stiftelsens ändamål att upplysa allmänheten om rasism och främlingsfientlighet genom tidningsproduktion och tidningsutgivning.

På sin webbplats förklarar man sig vara en privat forskningsstiftelse med syfte att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Stiftelsens plattform värnar demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället.

Det låter vackert, men med Expos värdegrund i minne ser vi att de har varit en tidskriftsutgivande organisation som kartlagt och åsiktsregistrerat sina politiska motståndare. Från det har Expo utvecklats till att även bedriva utbildning och föredragsverksamhet, numera får Expo betalt för att påverka pedagoger och mediaanställda att tycka som Expo tycker.

Det kan uppstå ett problem om en organisation som på papperet ser ut att ha ädla intentioner bestämmer vilka som är deras motståndare och sedan ger motståndarna epiteten ”högerextrema”, ”främlingsfientliga”, ”rasistiska”, ”antisemitiska” och ”hyser totalitära tendenser”.

Problemet blir större om svensk media inte kritiskt granskar Expos ursprung, värdegrund och verksamhet.

Ur det perspektivet sett verkar Daniel Poohl ha beskrivit Expo och dess verksamhet mer än alternativ media under sitt föredrag i Almedalen.

Finansiering.

På Expos hemsida står att verksamheten bedrivs på ideell grund.

Verksamheten bedrivs i organiserad form och de som arbetar för Expo har naturligtvis betalt, vilket kräver att Expo har intäkter. Enligt Expos hemsida får de statligt stöd genom bidrag från Kulturrådet och den största privata bidragsgivaren är Moggliden AB som genom rättigheterna för Stieg Larsson Milleniumserie ger ett årligt bidrag på 2 miljoner kronor.

I övrigt finansierar Expo verksamheten via försäljning av annonser, banners, föreläsningar, donationer, prenumerationer och egna produktioner. Akademikerförbundet beslutade 2012 att donera 30.000 kronor till Expo varje år.

Expo arbetar som vilken försäljnings-, lobbyist eller frikyrklig organisation som helst, de värvar ”vänner”. ”Vännerna” betalar in en summa pengar och får som tack för det en prenumeration på tidningen Expo. På Expos hemsida står:

Det finns flera sätt att stödja Stiftelsen Expo som företag eller organisation. Guldvännerna ger en gåva på minst 100.000 kronor per år, silvervännerna minst 25.000 per år och bronsvännerna minst 5000 per år. Som tack får ni en prenumeration av tidskriften Expo och er logotype på vår hemsida”.

Expo är inte en myndighet.

Expo är inte en myndighet, Expo är inte objektiv och Expo serverar en blandning av verklighet och sina retoriska påhitt till media.

Sveriges radio använde okritiskt Expo för att förklara:

De högerextrema gruppernas aktiviteter i Stockholm ökade förra året jämfört med 2014, visar en kartläggning av den antirasistiska tidskriften Expo”.

De visar sig att de “högerextrema” gruppernas ökade aktiviteter är en polsk ungdomsförening och äldre kvinnor och män som demonstrerat mot regeringen. Det som enligt Expo gör dem “högerextrema” är att personer som kanske är nazister stått i närheten av dem.

Aftonbladet (vars krönikör Robert Aschberg är styrelseledamot på Expo) använder Expo som källa för att presentera samma slutsats som Sveriges Radio gjorde:

”Folkets demonstration” har anordnats vid flera tidigare tillfällen, senast i november i fjol. Även då stod Johan Widén (SD) bakom arrangemanget och vid det tillfället, kunde tidningen Expo avslöja, var en av funktionärerna den kände nazisten Tobias Neuhold, klädd i neonfärgad funktionärsväst”.

Aftonbladets Viktor Stenquist skrev en artikel om Steffen Martinsson, nämndeman i Södertörns tingsrätt på SD-mandat. I artikeln nämndes:

Under en så kallad patrullering i mars med högersextrema nätverket Soldiers of Odin medverkade Steffen Martinsson. När Aftonbladet under söndagen konfronterade Martinsson befann han sig vid islamofoba ”Folkets demonstration”.

Aftonbladet har lyckats klämma in SD, “högerextrema” och “islamofobiska”, källa är Expo. Jag mailade Stenquist:

”Jag har läst din artikel där du skriver att Soldiers of Odin är högerextrema samt att ”Folkets demonstration” är islamofoba. Jag har följande frågor som är relaterade till din artikel, det är uttryck och ord du använt:

1/ Vad är högerextrem för något?

2/ På vad sätt är Soldiers of Odin högerextrema?

3/ Vilka belägg har du för att så är fallet?

4/ Har du källkontrollerat det som påstås om Soldiers of Odin i faktarutan?

5/ Vad är islamofoba för något?

6/ Hur definierar du ordet islamofoba?

7/ På vad sätt är Folkets demonstration islamofoba?

8/ Har du talat med eller i annan form haft dialog och ställt frågor till talesman för Soldiers of Odin?

9/ Har du talat med eller i annan form haft dialog och ställt frågor till någon av arrangörerna av Folkets demonstration?

Jag ser fram mot konkreta och kortfattade svar. Vill du hellre svara via telefon ringer jag gärna dig på en avtalad tid”.

Som svar fick jag länkar till ytterligare två artiklar från Aftonbladet, i den ena användes Expo återigen som källa. Däremot fick jag inga svar på mina frågor, tvärtom kom ett svar att Stenquist inte kommer besvara mina frågor.

Jag har i maj månad mailat Sveriges Radio och Stockholm direkt samt Expressen med liknande frågor, men de har då detta skrivs ännu inte svarat.

Då Folkets demonstration demonstrerade i Göteborg refererade Göteborgspostens Axel Håkansson till Expo och Mona Sahlin:

Regeringens samordnare mot extremism, Mona Sahlin, sa i en debattartikel efter en annan demonstration att deltagarna var”en samling av våldsbejakande och våldsanvändande extrema högergrupper”.

Mona Sahlin ljög då hon skrev detta i den debattartikel som Expressen utan källkontroll lät publicera och som Håkansson okritiskt använde som källmaterial. Hon har varit styrelsemedlem i Expo och det är mycket sannolikt att Sahlin uttrycker samma personliga åsikter som de övriga i Expo.

Frågan är om Expo använder samma grova retorik som Daniel Poohl anklagar alernativ media för att göra och som Mona Sahlin använde för att ljuga.

Expo framstår allt mer som hatets motor.

Det har gått så långt att rena påhitt accepteras som sanningar om de kommer från Expo. Så var det i Hitlers Tyskland, Stalins Sovjetunionen och Honeckers Östtyskland med.

Expo använder retorik för att koppla SD till “fascismen” och “nazismen”, ett exempel är Folkets demonstration som av Expo retoriskt påstås vara högerextrema. Expos metod kallas ”quilt by association” och fungerar med ett enkelt exempel på följande sätt:

En Sverigedemokrat står i kassakön på ICA.

Ortens enda nazist står i samma kö.

Expo säger att SD synts tillsammans med ledande nazister. 

Expo ljuger inte direkt, de friserar bara sanningen så att det passar deras syften, vilka bl.a. är att få människor att tro alternativ media och SD är nazister.

Ytterligare kopplingar.

En intressant detalj är att då Folkets demonstration demonstrerade den 22 maj var Linje 17 på samma plats och störde demonstrationen.

Linje 17 drivs av Rättvisepartiet socialisterna, ytterligare en trotskistisk kommunistorganisation. Trotskisterna är en röd tråd då vi granskar Expo.

Hur många organisationer och personer stöder Expo ekonomiskt utan att veta om vad stödet går till? Att en organisation som Expo med deras värdegrund och bakgrund ses som en pålitlig källa och att ett litet antal personer med uppenbar antidemokratisk värdegrund ska få styra svensk medias rapportering är mer än oroande.

Media måste granska Expo.

Mikael Carlsson

Ska islams seder och regler få stå över våra lagar och bruk?

 

Fatwa

Den 6 juni i år startade ramadan, den kallas slarvigt för en muslimsk fasta. Men är det en fasta enligt vår definition, och är ramadans kostregler bra?

Under drygt nitton av dygnets vakna timmar fick muslimer inte äta eller dricka någon vätska under årets ramadan, från cirka halvtre på morgonen till halvtio på kvällen. Efter 21.30 får de ”fastande” äta och dricka hur mycket som helst fram till 02.30 på morgonen, därefter är det åter förbjudet att äta, dricka någon sorts vätska, röka eller ha sex fram till följande kväll klockan 21.30. Att kalla den kosthållningen för fasta är inte helt korrekt.

 

Ramadan pågår under en månads tid.

Ur vetenskaplig synpunkt sett är det inte en bra metod att undvika vätska och energiintag under de timmar man ska var aktiv, för att istället ersätta bristen av vätska och mat under de timmar då kroppen ska vila. En av effekterna är generellt att det blir svårt att somna och ger en orolig sömn med ökande trötthet som resultat, en annan effekt är att långvarig sömn-, vätske- och näringsbrist påverkar omdömes-, prestations- och reaktionsförmågan negativt. Är det t.ex. bra att köra buss eller arbeta som kirurg under sådana förhållanden? Är det lämpligt för de som har ett mycket fysiskt tungt och ibland farligt jobb som exempelvis inom brandförsvaret att underkasta sig ramadans kostregler?

 

Frågor till dietister.

För att få en indikation på vad vetenskapligt kunniga personer anser om ramadans kostregler mailade jag frågor till ett antal dietister i Sverige, jag utgav mig för att ha rekommenderats en fastemetod (ramadans kostregler) som jag beskrev utan att nämna ramadan eller islam. Tre svar har kommit:

1/

I ett av dem bad de mig boka tid för enskild konsultation.

2/

Från primärvården i Skåne besvarades inte mina frågor, istället meddelade de att periodisk fasta och framförallt 5-2 metoden har uppmärksammats stort, att det finns de som i perioder fastar av religiösa skäl men att studieunderlaget kring periodisk fasta är bristfälligt i nuläget så innan det publicerats ytterligare forskning inom området kan de inte svara på mina frågor. De verkar dock ha förväxlat fasta (t.ex. 5-2) med ramadans kostregler.

3/

Från en privatpraktiserande dietist kom ett konkret svar:

Vid vanlig fasta så trappar man ner under några dagar och sedan dricker man juicer, förutom vanligt vatten, som ger ca 600 kcal för dagen så att man får ett stabilare blodsocker och orkar genomföra sitt arbete. Att äta nattetid är en dålig idé, kroppen ska vila och inte ägna sig åt att förbränna mat. förbränna mat gör kroppen dagtid. Att inte dricka vatten under dagen, och speciellt när det är så här varmt, då utsätter man sig själv (uttorkning) och andra för stor fara”.

Att döma av svar två och tre är ur vetenskaplig synpunkt sett ramadans kost- och sömnhållning inte positiva,vätskebristen kan till och med utsätta omgivande människor för stor fara men det saknas studier om ramadans effekter. Det finns således fog för att i en vetenskaplig studie utreda de effekterna.

 

Frågor till fackförbund och skyddsombud.

Jag ville även veta hur fackförbund och skyddsombud ämnar agera i frågan om effekterna av ramadans kostregler, därför mailade jag fyra konkreta frågor till ett antal förbund:

1/

Vad förbundet samt huvudskyddsombud, lokala fackordföranden och skyddsombud avser göra för att påvisa faran med effekterna av ramadan.

2/

Om de har för avsikt att med regelverk och vetenskap som grund arbeta för att eventuella olycksfall som kan orsakas av bristande uppmärksamhet och reaktionsförmåga på grund av ramadans regelverk undviks.

3/

Om fackförbunden har för avsikt att verka för att de som påtagligt har nedsatt arbetsfunktion på grund av ramadan avhåller sig från ramadan.

4/

Om fackförbunden har för avsikt att verka för att om så erfordras läkare ska göra bedömningen huruvida en medarbetare ska fortsätta underkasta sig ramadan eller av arbetssäkerhetsskäl och hälsoskäl avbryta ramadan.

En del sände mina frågor vidare till andra, en del skyddsombud hänvisade till fackförbundens centralorganisationer varav Kommunal och Vårdförbundet refererade till vår lag om religionsfrihet. Vårdförbundet svarade:

Rent generellt kan man väl säga att du som arbetstagare ska vara anställningsbar och i detta ingår så klart att man inte är för trött eller utmattad för att kunna utföra ett kvalificerat arbete. Samtidigt har vi religionsfrihet i landet och rätten att tillämpa sin tro på det sätt som den säger. Det är också en mänsklig rättighet.”

Det reser fler frågor än vad det besvarar, t.ex. vad som ska anses vara kvalificerat arbete och vad ett skyddsombud ska göra om en arbetstagare är för utmattad för att utföra ett kvalificerat arbete. Kommunal- och Hotell och restaurangfacket var de som undandrar sig ansvaret, de anser det är arbetsgivarens ansvar att agera (vilket i sak är rätt, men skyddsombuden har som ansvar att påtala sådant som kan vara en arbetsmiljöfara).

Ingen av de som svarat verkar ha läst mina frågor, i varje fall har de inte besvarat dem.

 

Frågan om huruvida lagen om religionsfrihet ska stå över andra lagar.

Vår lag om religionsfrihet säger i korthet dels att vi inte ska förföljas på grund av vår tro och dels att vi ska slippa religionen i det offentliga rummen, men den ger oss inte, som Vårdförbundet svarade, per automatik rätt att tillämpa vår tro på det sätt tron säger. Exempel på tillämpningar som strider mot svensk lag är de så kallade hedersbrotten, barnäktenskap, polygami och könstympning. Att religionsfriheten tas upp som argument då frågor om arbetsmiljö- och samhällssäkerhet diskuteras är märkligt, det är lika märkligt att i det sammanhanget använda de mänskliga rättigheterna som argument, det kan tolkas som att Vårdförbundet anser religioners seder och lagar stå över människors hälsa och säkerhet.

 

Fler fall av religiöst baserad särbehandling.

Nyligen uttalade sig Ann Silbersky-Isaksson, HR-chef på polisen i Region Syd, i ett fall där en passkontrollant av religiösa skäl vägrade ta kvinnliga kollegor i hand, i en intervju sade hon, citat:

–”Självklart är jämställdheten väldigt viktig för oss, men religionsfriheten är enormt stark. Den blir tyngre i detta fallet”.

En personalchef i en svensk myndighet vill alltså låta en religion stå över jämställdhet, svenska uppförandekoder och samhällskulturella beteendemönster. Om vi hypotetiskt vänder på steken och utifrån lagen om religionsfrihet (att slippa religionen i offentliga rum) resonerar som Silbersky-Isaksson är det ett lagbrott att i någon form utsätta någon för religiösa symboler eller handlingar på vissa arbetsplatser, exempelvis:

Att arbetstid ruckas eller ändras på grund av bönetider eller ramadans kosthållning.

Att kvinnliga kollegor inte får deltaga i julfester på grund av religionen.

Att religiösa klädesplagg (hijab/slöja) tillåts på arbetsplatser.

Om sådant förekommer innebär det att lagen om religionsfrihet sätts åt sidan för att en annan lag (islams sharia) och en annan religion ska få råda. I förlängningen blir frågan om det är svensk lag eller islams lag sharia som ska råda i Sverige.


Islam verkar ha fått en form av religiös diplomatisk immunitet.

Jag mailade folkhälsominister Gabriel Wikström och frågat vad departementet avser göra åt det faktum att människor under en sommarmånad kan vara en arbetsmiljörisk, trafikfara och på andra sätt en fara för andra och sig själva på grund av ramadans regler. Svaret blev i korthet ett antal länkar till hemsidor:

”Hej Mikael

Tack för ditt brev till regeringen. För svar på dina frågor hänvisar jag till den information som finns på t.ex. 1177 Vårdguiden tex http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Tips-och-rad-i-sommar/ när det gäller vätskeintag, sol, värme, näring etc”.

Jag mailade även kulturdepartementet med ungefär samma frågeställning till demokratiministern, svaret blev som väntat ett ”Goddag yxskaft”:

Hej Mikael,

Tack för ditt brev till Kulturdepartementet.

Regeringen avser inte att initiera en informationssatsning eller dylikt om islam eller någon religion eller trossamfund. Däremot bedrivs religionsundervisning på både grund-, gymnasie- och högskolenivå.

Om du har frågor om religionsundervisningen kan du kontakta Skolverket eller Universitets- och högskolerådet”.

Det är ironiskt med tanke på att skolminister Fridolin är partiledare i det parti som av personal på Försvarshögskolan sagts vara islamiserat.

Frågor rörande islam verkar vara en för het potatis att ta i för fackförbund, media och politiker.

 

Ska svenska lagar, regler, uppförandekoder, beteendemönster och naturvetenskap råda över en religions handlingar eller tvärtom?

Av rent samhällstrygghets-, arbetssäkerhets- och folkhälsomässiga skäl borde konsekvenserna av ramadan utredas på ett vetenskapligt sätt.

Under den tid utredningen pågår bör ramadan i dess nuvarande form (kosthållningen) förmodligen inskränkas eller förbjudas av omtanke om människor och deras säkerhet.